APED

 

 

 

 

 

Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Copyright ©2004 by Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved. Tum Hakları Saklıdır. Bu Belgenin Tümü ya da Bir Kısmı Kopya Edilemez, Ticari Olan ya da Olmayan Hiçbir Amaç İçin Kullanılamaz, Yayımlanamaz. Aksi Durumun Oluşması Halinde Sebebiyet Veren ve Faydalanan Kişi ve Kuruluşlar Tüm Sonuçlarıyla Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Şimdiden Üstlenirler.

 

YÜKSEK VERİMLİLİK İÇİN

ZAMAN YÖNETİMİ

(YVZY)

 

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim tarihleri, eğitim yeri ve eğitimin detayları hakkında bilgi@artiperformans.com adresinden bilgi alınız.

 

 

EĞİTİMİN AMACI

Zamanı bireysel ve kurumsal açıdan nasıl kullandığımızı sorgulayarak, yeni bir zaman yönetimi anlayışı inşa etmek. Katılımcıların bireysel ve kurumsal zaman yönetimi tekniklerini kazanmasını sağlayarak maliyetleri düşürmek, geliri ve performansı artırmaktır.

 

EĞİTİMİN ÖZELLİĞİ

Söz konusu eğitimimiz, bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. APED uzmanlarınca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

·       Zaman Yönetimi Kavramı

·       Zamanın Tanımı

·       Zaman Yönetiminin Kapsamı

·       Zaman Kullanımını Etkileyen Olumsuz Faktörler

·       Zamanın Planlanması Yöntemleri

·       Olumsuz Düşünce ve Davranış Kalıplarının Zaman Üzerindeki Etkileri

·       Etkili Zaman Kullanımı

·       Kişisel Becerileri Geliştirerek Zamanı Verimli Kullanma

·       Stres Yönetimi İle Zamanı Verimli Kullanma

·       Problem Çözme Yeteneklerini Geliştirerek Zamanı Verimli Kullanma

·       Karar Alma Süreçlerini Güçlendirerek Zamanı Verimli Kullanma

·       Yetki Devrini Etkinleştirerek Zamanı Verimli Kullanma

·       Neler Zaman Kaybına Neden Olur?

·       Zaman Yönetimine ve Düzenlemeye Odaklanın

·       Örgüt Liderlerine Neler Başarı Kazandırır?

·       Mesleki Yaşamda Performans Arttırıcı Öneriler

·       Kazanan ve Kaybeden Arasındaki Fark

·       Düşünce Değişim Planı

·       Zamanı Planlama Kılavuzu

·       Zaman Yönetimi Ve Ben

·       Bir Defada Doğru Anlamak İçin Etkili Dinleme Dili

·       Bir Defada Doğru İletişim İçin Öneriler

·       İletişimde Vericiden Kaynaklanan Hatalar

·       İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Hatalar

·       Problem Çözme ve Karar Verme Aşamaları

·       Zamanın Detaylı Planlanması

·       Amaç

·       Bilgi Toplama

·       Problem Teşhisi ve Analizi

·       Alternatif Çözümler Üretilmesi

·       Değerlendirme ve Karar

·       Uygulama Planı

·       Sonuçların Kontrolü

·       Yıllık Planlama

·       Aylık Planlama

·       Haftalık Planlama

·       Günlük Programlama

·       Yapılacaklar Listesi

·       Etkin Okuma

·       Etkili Not Tutma

·       Organizasyon

·       Gündelik Evrakı Yönetebilmenin Altın Kuralları

·       Toplantılar

·       Toplantı Sonuçlarını Değerlendirme

·       Delegasyon (Yetki Devri)

·       Başarılı Yetki Devrinin Şartları

·       Zaman Yönetiminde Motivasyon

·       Motivasyonun Zaman Yönetimine Katkısı

·       Zaman Yönetiminde Motivasyon İlkeleri

·       Zamanı Etkili Kullanmak İçin Öğrenme Tarzlarına Odaklanma

·       Zaman Yönetimi İçin Stres Yönetimi

·       Stresin Esas Etkenleri

·       İşteki Stres

·       İş Stresi Nedir?

·       Her İş Stresli Olabilir

·       Kimler İş Stresinden Etkilenir ?

·       İş Stresinin Nedenleri

·       İş Stresinin Belirtileri

·       Fiziksel Belirtiler

·       Duygusal Belirtiler

·       Yöneticilerde Rastlanan 8 Tipik Stres Belirtisi

·       Stresi Yönetmek İçin Dört Adımlı Plan

·       Strese Karşı Geliştirilecek Teknikler

·       Zaman Yönetimi İçin Yaratıcı İmgeleme

·       Zaman Yönetimi İçin Etkili İmgeleme

·       Söylenmesi Güç Üç Şey

·       Zaman Yönetimi İçin On Etkili İnanç

·       Yaşam Fırsatlarla Doludur: daha iyisi bulunur

·       Kendinize Yatırım Yapın: Zamanınızı Yönetin

·       Zaman Yönetimi Uygulamasının Gelir Artırıcı Etkisi

·       Zaman Yönetimi Uygulamasının Maliyet Düşürücü Etkisi

·       Zaman Yönetimi İle Verimlilik Artışı Sağlanması    

  

KATILIMCI PROFİLİ

Çalışan, çalışmayan, yönetici, personel, her kademeden HERKES, TÜM İNSANLAR; karma ya da homojen gruplar halinde olabilir.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ  

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saat
 

KATILIM KOŞULLARI

·         Öğle yemekleri, çay-kahve, meşrubat, diğer ikramlar ve eğitim malzemeleri ile otopark hizmeti şirketimizce karşılanacak olup, ücrete dahildir.

·         Aynı şirketten 3-5 (üç-beş) kişi katılımlarda % 5; 6-9 (altı-dokuz) kişi katılımlarda % 7; 10 (on) kişi ve üstü katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

·         Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.

·       Kesin kayıt için Eğitim Talep Formunu doldurup e–mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

·         Artı Performans, önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da eğitim salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

 

Bize Ulaşın   : www.artiperformans.com
Bilgi için : bilgi@artiperformans.com

 

 

 

Yüksek Verimlilik için Zaman Yönetimi Eğitimindeki Katılımcılarımız Hakkımızda Ne Dediler: 

 

 

BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Eğitim çok faydalıydı. İlk gün verilen eğitimin yöneticiler tarafından da alınması gerekirdi, bu konuyu kendilerine bildireceğim. Genel olarak günlük hayatımızda kullanabileceğimiz ve faydalanabileceğimiz konular işlendi. Birçok konuya olan bakış açının hatalı olduğunu gördüm. Bu eğitimin faydalı olabilmesi için uygulamaya koymam gerektiğinin bilincindeyim ve bunun için elimden geleni yapacağım."
Ahmet BİNGÖL, İşletme Müdür Yardımcısı


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"İçerik ve işleniş olarak gayet başarılı bir eğitim. Sürenin biraz daha uzun olmasında fayda var. Eğitim interaktif olması gayet başarılı."
İlker ULUSOY, İşletme Müdür Yardımcısı


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Kişisel Zaman Yönetiminin, şirket bütünlüğünü tamamladığından tüm bölümlerin ast ve üst kademeleri ile ortak bir eğitimle sonuç kararları alınarak uygulanmasının uygun olacağı düşünüyorum. Ayrıca Kok analizi, Planlama gibi diğer eğitimlerle desteklenmesi doğru olacaktır."
Adnan ŞAHİN, EHS Tech.


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Yönetim kademesi için daha doğru olacağını düşünüyorum. Eğitimden sonra sonuçlardan, sebepler konusunda düşünmeye yer almanın kişisel ve kurumsal açıdan daha faydalı olacağı düşüncesine vardım. Teşekkürler."
Turgay BABAOĞLU, Makine Teknikeri


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Kişisel gelişimim ve işyerindeki yaptığım işleri tamamlama ve zamanı etkili kullanma adına bakış açımı tamamen değiştirmeme sebep olduğu için çok mutluyum. Teşekkür ederim.."
İsmail KALAN, Ölçü – Kontrol Bakım


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Başarılı."
Ertan Barış TANYEL, Teknisyen


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Eğitim oldukça ilgi çekiciydi, çok fazla dikkat kaybı olmadı. Zevkle ve ilgi ile anlatılan konuları dinleyip takip ettik. Gerçekten bana faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler."
Tevfik AKTEPELİ, Teknisyen


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Zaman Yönetiminin temel dayanakları hakkında iyi bir eğitimdi. Teşekkür ederiz."
Bahattin GÜRALP , WPTP Asistanı


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitim gerçekten de çok faydalı oldu. Kavramlar ve konular hakkında bilgi sahibi oldum. Aynı zamanda, olaylara bakarken yüzeysel değil, o olayın en alt bölümüne inip, neden-sonuç ilişkisini kurmayı her işimde kullanmayı kendime görev olarak alacağım. Sn. Metin ESER Bey’e çok TEŞEKKÜRLER!."
Kemal CANLI, Vardiya Amiri


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Gerekli olduğunu düşündüğüm, fakat uzak olduğumuz konu ile ilgili eğitim almaktan mutluyum. Fazlasıyla yararlanacağım konular anlatıldı."
Mehmet AYGEN, WPO


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Eğitim oldukça yararlıydı."
Okan SARI, Water System Asistan


BAYMİNA ENERJİ A.Ş., 29-30 MAYIS 2008, ANKARA
(Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Gerekli ve güzel bilgiler aldığımı düşünüyorum. Farkına varmadan günlük hayatta, zaman yönetimiyle ilgili bazı şeyleri kullanıyoruz."
Caferi Tayar ÖZSIĞINAN, Bakım Teknisyeni