APED

 

 

 

 

 

Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Copyright ©2004 by Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved. Tum Hakları Saklıdır. Bu Belgenin Tümü ya da Bir Kısmı Kopya Edilemez, Ticari Olan ya da Olmayan Hiçbir Amaç İçin Kullanılamaz, Yayımlanamaz. Aksi Durumun Oluşması Halinde Sebebiyet Veren ve Faydalanan Kişi ve Kuruluşlar Tüm Sonuçlarıyla Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Şimdiden Üstlenirler.

 

KURUMSAL YAPI İÇİN

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ

(SISC)

 

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim tarihleri, eğitim yeri ve eğitimin detayları hakkında bilgi@artiperformans.com adresinden bilgi alınız.

 

EĞİTİMİN AMACI

Açıkça tanımlanmış beklenti ve hedefler, basitleştirilmiş prosedürler, açık ve net iş tanımları dolayısıyla bireysel otoritenin artması ve becerinin gelişimini sağlamak; müşteriye sunulan her mal veya hizmet bir sürecin çıktısı olduğuna göre, süreç iyileştirme ve sorun çözme tekniklerini kullanarak bu ürün veya hizmeti müşteri istek ve beklentilerine uygun ve firma için az maliyetli şekilde oluşturmak için en uygun süreci uygulamaya sokmak; yönetim kademelerinde çalışanların kendi görevlerinden bazılarını astlarına devretmesi ve böylece kendi zamanını daha yararlı olabilecek işler için boşaltmasını sağlayacak çözüm yolları sunmak; yöneticilerin işin dışına çıkıp tepeden bütünsel açıyla bakmalarını sağlamak ve beraberinde yeni stratejiler geliştirecek ve liderlik görevlerini yapabilecek zamanı yaratmalarına olanak sağlamak.

 

EĞİTİMİN ÖZELLİĞİ

Söz konusu eğitimimiz, bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. APED uzmanlarınca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Süreç İyileştirme Yöntemleri 1:

·    Sürecin Çıktı Şartlarının Tanımlanması

·    Sürecin Girdi Şartlarının Tanımlanması

·    Katma Değer Yaratan Önemli İşlem Basamaklarının Tanımlanması

·    Sürecin İş Akış Şemasının Hazırlanması

·    Variansların Analizi Ve Çözümler Hakkında Beyin Fırtınası Yapılması

·    Çevrim Sürecinin Analiz Edilmesi Ve Firelerin Ortadan Kaldırılması

·    Prensiplere Uygunluğunun Analizi

·    Yeni Sürecin Tanımlanması Ve Uygulanması

·    Sürecin İyileştirilmesinin Sürdürülmesi

·    Süreç İyileştirme Yöntem 1 İçin Örnek

Süreç İyileştirme Yöntem 2 :

·    Sorunların Ve/Veya İyileştirme Fırsatlarının Belirlenmesi İçin Beyin Fırtınası Yapılması

·    Sorunun Ve / Veya İyileştirme Fırsatının Seçilmesi

·    Nedenlerin Analizi Ve Veri Toplanması

·    Çözümlerin Belirlenmesi İçin Beyin Fırtınası Yapılması

·    Gerekli Önlemlerin Uygulaması

·    Ölçme Ve Standartlaştırma

·    Ödüllendirme

Süreç İyileştirme Yöntem 3:

·    İyileştirilecek Sürecin Seçilmesi Ve Süreç İyileştirme Amacının Belirlenmesi

·    Sürecin Seçilmesi

·    Süreç İyileştirmede Öncelik Matrisi

·    Kritik Süreçler

·    Kritik Başarı Faktörüne Bağlı Olarak

·    Gelişim Fırsatı Yoluyla

·    Öz değerlendirme Yoluyla

·    Kritik Süreçlerin İzlenmesi

·    Süreç İyileştirme Amacının Oluşturulması

·    Süreç İyileştirme Ekibinin Oluşturulması

·    Sürecin İş Akış Şemasının Hazırlanması

·    Sürecin Basitleştirilmesi Ve Gerekli Değişikliklerin Yapılması

·    Veri Toplama Planının Geliştirilmesi Ve Veri Toplanması

·    Sürecin Kararlı Olup Olmadığının Analizi

·    Sürecin Yeterli Olup Olmadığının Analizi

·    Yetersizliğin Ana Nedenlerinin Tanımlanması

·    Süreç Değişikliği Uygulama Planı

·    Etkinlik Analizi

·    Gerektiğinde Veri Toplama Planının Revize Edilmesi

·    Değişikliğin Test Edilmesi Ve Veri Toplanması

·    Düzeltilmiş Sürecin Kararlı Olup Olmadığının Analizi

·    Değişikliğin Süreci İyileştirip, İyileştirmediğinin Değerlendirilmesi

·    Sürecin Standartlaştırılması Ve Veri Toplama Sıklığının Azaltılması

Sorun Çözme Teknikleri:

·    Beyin Fırtınası

·    Beyin Fırtınasının Yararları

·    Beyin Fırtınasının Uygulama İlkeleri

·    Beyin Fırtınasının Adımları

·    Beyin Fırtınası Örneği

·    Nominal Grup Tekniği

·    Normal Grup Tekniğinin Yararları

·    Nominal Grup Tekniği Prosedürü

·    Nominal Grup Tekniği Uygulaması

·    Nominal Grup Tekniği – Opsiyonel Uygulama 1

·    Nominal Grup Tekniği – Opsiyonel Uygulama 2

·    Çoklu Oylama 

·    Çoklu Oylamanın Yararları

·    Çoklu Oylama Prosedürü

·    Çoklu Oylama Örneği – İlk Oylama Çeteleri

·    İkinci Oylama Çetelesi

·    Çoklu Oylama Uygulaması

·    Veri Toplama

·    Veri Toplama Nedir?

·    Veri Neden Toplanır?

·    Veri Toplama Süreci

·    Veri Toplama Planının Geliştirilmesi

·    Veri Toplama Planının İçeriği

·    Veri Neden İsteniyor? Veri Toplandıktan Sonra Ne  Yapılacak?

·    Veri Nereden Toplanacak?

·    Hangi Tür Veri Toplanacak?

·    Niteliklere İlişkin Veri

·    Değişkenlere İlişkin Veri

·    Veri Kimin Tarafından Toplanacak?

·    Doğru Veri Nasıl Toplanır?

·    Veri Toplama Konusunda Karşılaşılan Sorunlar

·    Operasyonel Tanımların Oluşturulmasında Başarısız Olmak

·    Veri Toplama Sürecinde Yanlı Davranmak

·    Veri Toplarken Ne Kullanılacak?

·    Veri Toplama Formlarının Türleri Çizelge Formatı

·    Konum Formatı

·    Grafik Formatı

·    Kullanışlı Veri Toplama Formlarının Geliştirilmesi

·    Çeşitli Veri Toplama Form Örnekleri

·    Pareto Şeması

·    Pareto Şeması Nedir?

·    Ekipler, Pareto Şemasını Neden Kullanır?

·    Pareto Şeması Ne Zaman Kullanılmalıdır?

·    Pareto Şemasının Hazırlanması

·    Neden Ve Etki Diyagramı

·    Neden Ve Etki Diyagramları Hangi Amaçla Kullanılmalıdır.

·    Neden Ve Etki Diyagramı Hazırlama Prosedürü

·    Neden Ve Etki Diyagramı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·    Pareto Şemaları İle Neden Ve Etki Diyagramları

·    Histogram

·    Histogram Nedir?

·    Histogramın Kullanım Amaçları

·    Histogramı Oluşturan Unsurlar

·    Histogramların Değerlendirilmesi Eğilim Şeması

·    Eğilim Şeması Nedir?

·    Eğilim Şemalarının Kullanım Nedenleri

·    Eğilim Şemasının Yararları

·    Eğilim Şemasının Unsurları

·    Eğilim Şemasının Oluşturulması

·    Eğilim Şemasının Değerlendirilmesi

·    Dağılma (Serpilme) Diyagramları

·    Dağılma Diyagramı Çizme Aşamaları

·    Dağılma Diyagramlarının Tipleri

·   Dağılma Diyagramlarının Kullanımı

 

KATILIMCI PROFİLİ

Yönetim kademelerinde çalışan tüm personel, insan kaynakları ile kalite yönetimi sorumlusu ve personelleri, her kademe için yönetici adayları ile bireysel ve kurumsal sorunlarına çözüm bulmak isteyen herkes.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ  

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saat
 

KATILIM KOŞULLARI

·         Öğle yemekleri, çay-kahve, meşrubat, diğer ikramlar ve eğitim malzemeleri ile otopark hizmeti şirketimizce karşılanacak olup, ücrete dahildir.

·         Aynı şirketten 3-5 (üç-beş) kişi katılımlarda % 5; 6-9 (altı-dokuz) kişi katılımlarda % 7; 10 (on) kişi ve üstü katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

·         Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.

·       Kesin kayıt için Eğitim Talep Formunu doldurup e–mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

·         Artı Performans, önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da eğitim salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

 

Bize Ulaşın   : www.artiperformans.com
Bilgi için : bilgi@artiperformans.com