APED

 

 

 

 

 

Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Copyright ©2004 by Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved. Tum Hakları Saklıdır. Bu Belgenin Tümü ya da Bir Kısmı Kopya Edilemez, Ticari Olan ya da Olmayan Hiçbir Amaç İçin Kullanılamaz, Yayımlanamaz. Aksi Durumun Oluşması Halinde Sebebiyet Veren ve Faydalanan Kişi ve Kuruluşlar Tüm Sonuçlarıyla Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Şimdiden Üstlenirler.

 

REKLAM – TANITIM

MARKA YÖNETİMİ

(RTMY)

 

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim tarihleri, eğitim yeri ve eğitimin detayları hakkında bilgi@artiperformans.com adresinden bilgi alınız.

 

EĞİTİMİN AMACI

Reklam ve tanıtım süreçleri içinde MARKA değerliliğinin yaratılmasını, tüketicinin o mal ve hizmeti kaliteli olarak algılayıp sürekli olarak o mal ve hizmeti talep etmesini sağlamak; bir ürünü, hizmeti veya fikri pazarlamak, gelişmeleri anlatan bir rapor sunmak, strateji önermek, bilgiyi paylaşmak, beceriyi geliştirmek, sorunu saptamak ve karar alternatifi sunmak için yapılan sunuşların etkin yani amacına ulaşıp takdir toplaması için gerekli olan tüm önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

 

EĞİTİMİN ÖZELLİĞİ

Söz konusu eğitimimiz, bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. APED uzmanlarınca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

I - MARKA YARATMA VE KALİTE İLİŞKİSİ

1 - Markanın Tanımı

2 - Markalaşmanın Önemi

3 - Markanın Firmalar Açısından Faydaları

4 - Markanın Tüketiciler Açısından Faydalar

5 - Marka Yaratma ve Kalite

a)    Görüntü

b)    Güvenirlik

c)    Cevap Verme

d)    Yeterlilik

e)    Nezaket

f)     Kredibilite

g)    Güvenlik  

h)   Ulaşabilme

6 - Kalite İyileştirme Faaliyetleri

II - MARKA İMAJI VE İHRACATA ETKİLERİ

1- Markanın Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

2 - Markanın Başarı Şartları ve Etkili Marka Stratejileri

3 - Marka İmajı ve İhracatın Geliştirilmesindeki Önemi

III - MARKA YÖNETİMİ AÇISINDAN KONUMLANDIRMA STRATEJİSİNİN ÖNEMİ

1 - Konumlandırmanın Tanımı

2 - Konumlandırma Stratejisi Uygulamalarında Takip Edilecek Basamaklar

3 - Konumlandırma Stratejisinde Kullanılacak Temel Yaklaşımlar

a)    Ürün Özellikleri ve Rakipler Yaklaşımı

b)    Fiyat ve Kalite Yaklaşımı

c)     Kullanım ve Uygulama Yaklaşımı 

d)    Ürün ve Kullanıcı İlişkisi Yaklaşımı

e)    Ürün Sınıfı Yaklaşımı

f)      Kültürel Simgeler Yaklaşımı

g)    Rakip Yaklaşımı

4 - Mal ya da Hizmeti Konumlandırmak İçin Kullanılan Yöntemler

a)    Pazarda İlk Olmak

b)    Pazarda Ürünü Tek Hale Getirmek

c)     Pazarda Lider Olarak Konumlanmak

d)    Pazar Liderine Göre Konumlamak

e)    Karşı Yer

f)      Rakibi Yeniden Tanımlamak

g)    Üretici İşletmenin İmajını Kullanmak ya da Üretim Dalının Genişletilmesi

h)    Adlandırma

5 - Mal ya da Hizmeti Yeniden Konumlandırmak İçin Kullanılan Yöntemler

a)    Ürün İçeriğini Değiştirmek

b)    Fiziksel Değişiklik Yapmak

c)     Ürün Kullanımını Değiştirmek

d)    İmaj Değişikliği Yapmak

SONUÇ

 

KATILIMCI PROFİLİ

 Reklam, Tanıtım, Halkla İlişkiler vb. departman yöneticileri ve çalışanları; firma içinde ve dışında amaçları gerçekleştirmek için sunuş yapan tüm çalışanlar, satış sorumluları, satış elemanları, yurtiçi-yurtdışı pozisyonlara rapor, bilgi ve sonuç sunmak durumunda olan her seviyedeki çalışanlar, müşteri hizmetleri ve reklam şirketleri.

 

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ  

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saat

 

KATILIM KOŞULLARI

·         Öğle yemekleri, çay-kahve, meşrubat, diğer ikramlar ve eğitim malzemeleri ile otopark hizmeti  şirketimizce karşılanacak olup, ücrete dahildir.

·        Aynı şirketten 3-5 (üç-beş) kişi katılımlarda % 5; 6-9 (altı-dokuz) kişi katılımlarda % 7; 10 (on)   kişi ve üstü katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

·        Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.

·         Eğitim Talep Formunu doldurup e–mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

·         Artı Performans, önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da eğitim salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

 

Bize Ulaşın   : www.artiperformans.com
Bilgi için : bilgi@artiperformans.com