APED

 

 

 

 

 

Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Copyright ©2004 by Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved. Tum Hakları Saklıdır. Bu Belgenin Tümü ya da Bir Kısmı Kopya Edilemez, Ticari Olan ya da Olmayan Hiçbir Amaç İçin Kullanılamaz, Yayımlanamaz. Aksi Durumun Oluşması Halinde Sebebiyet Veren ve Faydalanan Kişi ve Kuruluşlar Tüm Sonuçlarıyla Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Şimdiden Üstlenirler.

 

 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNUN İŞYERİNDE UYGULANMASI

(ISGH)

 

 

 

Eğitim tarihleri, eğitim yeri ve eğitimin detayları hakkında bilgi@artiperformans.com adresinden bilgi alınız.

 

 

EĞİTİMİN AMACI 

Günümüzde uygulanan yönetim sistemlerinin iş ve sosyal güvenlik hukukuna uygun işletilmesini sağlamak, yönetim ve İnsan Kaynakları birimlerinde her düzeydeki çalışanların iş hayatının hukuki temel ve gereklilikleri hakkında bilgi eksikliğini gidermek ve karşılaşılan sorunları hukuk sistemi yaklaşımı içinde anlayarak ilgili çözümlerin günlük hayata aktarılmalarını sağlamaktır.

 

EĞİTİMİN ÖZELLİĞİ

Söz konusu eğitimimiz, bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. APED uzmanlarınca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

·         Yönetim Sistemleri – İş Hukuku İlişkisi                                               

·         Yönetim Sistemlerinin İş Hukukuyla İş Birliği Gereksinimi

·         İş Hukukunun Temel Mantığı

·         İş Hukukundaki Temel Karineler

·         İş Hukuku Kavramı

·         İş Hukukunun Niteliği

·         İş Hukukunun Tarihi Gelişimi

·         Dünyadaki Evrim Süreci

·         Türkiye’ deki Evrim Süreci

·         İş Hukukunun Temel Kavramları

·         İşçi Kavramı

·         İşveren Kavramı

·         İşveren Vekili Kavramı

·         İşyeri Kavramı

·         İş Hukukunun Uygulaması

·         İş Hukukunu Uygulayacak Örgüt

·         İş Hukukunun Uygulama Alanı

·         İş Sözleşmesi Kavramı

·         İş Sözleşmesinin Tanımı

·         İş Sözleşmesinin Unsurları

·         İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

·         İş Sözleşmesinin Özellikleri

·         İş Sözleşmesinin Türleri

·         İş Sözleşmesinin Kurulması

·         İş Sözleşmesi Ehliyeti

·         İş Sözleşmesi Özgürlüğü

·         İş Sözleşmesinin Biçimi

·         İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü

·         İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

·         İşçinin Borçları

·         İşverenin Borçları

·         İşin Düzenlenmesi

·         Çalışma Süreleri

·         Dinlenme Süreleri

·         Ücret Güvencesi

·         Ücreti Koruma Düşüncesi

·         Asgari Ücret Ödeme

·         Ücretin Devri

·         Ücretin Rehin Edilmesi

·         Ücretin Takası

·         Ücretin Haczi

·         Ücret Kesintisi Cezası

·         Ücretin İndirilmezliği

·         İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği

·         İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Anlamı

·         İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kavramları

·         İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Önlemleri

·         İşverenin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yükümleri

·         İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Denetimi

·         İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğine Aykırılık

·         İş Sözleşmesini Sona Erdiren Durumlar

·         İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Ermesi

·         İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi

·         Sonra Eren İş Sözleşmesinin Hukuki Sonuçları

·         İşçiye Çalışma Belgesi Verilmesi

·         İşçiden İbraname Alınması

·         İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi

·         İş Hukukuna Uygun İnsan Kaynakları Yönetimi

·         İş Hukukuna Uygun İşe Alma Sistemleri

·         İş Hukukuna Uygun Kariyer Planlama

·         İş Hukukuna Uygun Özlük Yönetimi

·         İş Hukukuna Uygun Performans Yönetimi

·         İş Hukukuna Uygun Dokümantasyon Yönetimi

·         İş Hukukuna Uygun İşçi – İşveren Vekili İlişki Yönetimi

·         İş Hukukuna Uygun Kurumsal İlişki Yönetimi

·         İş Hukukuna Uygun Performans Yönetimi

·         İş Hukukuna Uygun Eleme Yönetimi

·         İş Hukukuna Uygun Sistematik Yönetimin Olmazsa Olmaz Unsurları

·         İş Hukukunun Stratejik olarak İşyerinde Uygulanması

·         İş Hukukunun Sistematik olarak İşyerinde Uygulanması

 

KATILIMCI PROFİLİ 

Firmaların insan kaynakları birimlerinde yönetici ve uzman konumunda çalışanlar ile İK fonksiyonlarına sahip olması gereken tüm yöneticiler.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ  

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saat

 

KATILIM KOŞULLARI

·         Öğle yemekleri, çay-kahve, meşrubat, diğer ikramlar ve eğitim malzemeleri ile otopark hizmeti şirketimizce karşılanacak olup, ücrete dahildir.

·         Aynı şirketten 3-5 (üç-beş) kişi katılımlarda % 5; 6-9 (altı-dokuz) kişi katılımlarda % 7; 10 (on) kişi ve üstü katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

·         Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.

·       Kesin kayıt için Eğitim Talep Formunu doldurup e–mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

·         Artı Performans, önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da eğitim salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

 

Bize Ulaşın   : www.artiperformans.com
Bilgi için : bilgi@artiperformans.com

 

 

 

 

Hukuk Eğitimlerindeki Katılımcılarımız, Hakkımızda Ne Dediler: 

 

GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Ne demek lazım bilemeyeceğim, biz zaten uzun yıllardır Metin Bey’le çalışır haldeyiz, hem sistem hem mütalaa danışmanlığı konularında. Metin Bey farklı bir kimya, farklı bir işletim sistemine sahip bir bünye averaj insanla kıyaslandığında. Her dinleyen anlayabilir mi? Bu dinleyen için sorun, ama ideal sistemin reytinglerinde yüksek derecelere sahip olduğu konusunda en ufak şüphem yok. Bugünkü eğitim hukukun hayatımızın her hareketinde ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatma yaptı bana, bitmesin istedik ama 17:00 ‘de bitti, 2 gün daha ek yapacağız."
Levent UĞURSES, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitim, sadece iş hayatında değil tüm hayatımızda kullanacağımız bilgileri içeren çok kapsamlı bir eğitimdi. Hayatımızda karşımıza çıkabilecek konularda hukuki olarak bakış açısı kazanmak, işimizi daha bilinçli olarak yapıp, sebep - sonuç ilişkisi kurarak daha başarılı olmak bu eğitim sayesinde mümkün."
Ömer Bora YİRİK, Kategori Yönetimi Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi aldığım bu eğitim, çalıştığım şirkette ve yaşamımda her zaman geçerli olacak bir bilgi kazandırdı bana. Bu bilgilerle daha sağlam müzakere masasına oturacağıma inanıyorum. Bu ve benzeri eğitimlerin sürekli olmasını istiyorum."
Hacı ÇINAR, İdari İşler Müdürü


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Çalışmış olduğum alanda yaptığım ve yapacağım işlerde daha bilinçli ve faydalı olacağı ve kişisel haklarımı daha iyi koruyacağım bilincini vermiştir. Şirket içinde, dışında çalışmış olduğum kurumu iyi şartlarda savunacağım konusunda inanca sahip oldum. Verilen eğitimi hayata geçirmek ve üzerinde çalışmak ayrı bir olgunluk sağlayacaktır."
Tuğba TAŞÇI, Ürün Operasyon Personeli


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Groseri’nin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış olması bizi memnun etti. Bunca süredir bizzat danışmanlık toplantılarına katılıyor olmama rağmen ancak takip edebildim. Çok dolu bir eğitimdi. Umarım müzakereci arkadaşlarım yolunu kaybetmeden gerekli farkındalığa ulaşmıştır."
Dide Özdemir TUNCER, İcra Kurulu Üyesi


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Almış olduğum eğitimin konusu ve eğitmeni çok kaliteli idi. Eğitimin konusunun aslında var olan hayatımız boyunca yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu gördüm. Eğitimden önce hukukun bana bu kadar ilişkili olduğunu düşünmemiştim. Bu eğitim ile daha kaliteli, daha doğru, daha dürüst bir yaşam için aslında hukukun ne kadar önemli bir değer olduğunu gördüm. Bu eğitim ile hem kendi özel hayatımın, hem de diğer insanlara göre daha güçlü hissetmeme neden olacağını gördüm."
Muhittin YAZGAN, PRH Teknik Uzman


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Almış olduğum eğitim, kendi şahsımın ve şirketimin haklarını doğru yönetebilme yeteneğine katkıda bulunduğu için teşekkür ederim."
Gülsüm YÜKSEL, Ürün Operasyon Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi, yaptığımız işin bir parçası hatta bütününü kapsayan ama tekniğini bilmediğimiz için, adını koyamadığımız bir terim. Bu eğitimi şahsen kendi adıma almanın çok verimli olduğunu, hatta geç bile kaldığımızı söyleyebilirim. Yaptığım işin her yönden bilincinde ve sorumluluğunda olmam için bana ışık tutan, yol gösterici bir eğitim oldu. Bu eğitimi detaylı almanın gerçek anlamda özellikle bu işi yapan müzakereciler için çok gerekli olduğunu düşünmekteyim. Zaman ve imkân olsa iki gün değil daha fazla bu işin tekniğini, eğitimini almak isterim. Teşekkür ederim."
Nilüfer ALKAN, Ürün Operasyon Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Eğitim süresi boyunca konuların akıcı olması ve sıkılmadan dinlememizin sağlanmış olması güzeldi. Örneklendirmeler konuyu anlamamızı ve pekiştirmemizi sağladı. Bilmediğimiz birçok konu hakkında bilgi sahibi oldum."
Dilek Meydan TAŞ, İnsan Kaynakları Personeli,


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"İş hayatımızda bilinçli veya bilinçsiz olarak yaptığımız işlemlerin geçerliliğini veya geçersizliğini fark etmemi sağladı. Almış olduğumuz bu eğitimle, ayrıca işimize daha geniş açıdan bakmayı gösterdi. Daha bilinçli duruma geldiğime inanıyorum."
Melek GÜR, Ürün Operasyon Şefi


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"İki gün süren bu eğitimin, herkese olumlu etkiler yaptığı kanaatindeyim. Günlük hayatta kullandığımız birçok kelimenin aslında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ve bu eğitimin kişisel gelişimimize olumlu etki yaptığını düşünüyorum. Bundan sonraki müzakerelerimizin bize yol göstereceğini, hangi işte ne tür riskler olduğunu anlatan Sn. Metin Eser’e ve APED’e çok teşekkür ederim."
Azize BOĞA, Crm Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Bölümümüzün işleyişi ile ilgili önemli bilgiler öğrendim. Sn. Metin ESER anlatımda başarılı. Devamını bekliyoruz."
Tezcan AKDENİZ, Ürün Operasyon Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Hukuki bilgimin yetersizliğini tespit etmeme ve buna inanmama yol gösteren bir eğitim hizmeti aldığıma inanıyorum. Artık hukukçu olmasam da, en azından alanımda kullanabileceğim hukuksal haklarımın ve yerine getirilmesi gereken şartların farkına vardım. Duyduğum terimlerin asıl anlamını bilmek veya doğru bildiğimi teyit etmek açısından da verim aldım."
Çağlar BACAKSIZ, Araştırma ve Teknik Fiyatlandırma Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Kişinin sahip olması gereken bilgi, becerinin yani aklın daha sağlıklı şekilde çalışabilmesi için gerekli olan bilgileri yalın, anlaşılır şekilde anlatılmıştır. Bu tarz bir eğitim aldığımdan dolayı mutlu ve şanslı olduğumu düşünüyorum. Verdiği emekten dolayı Sn. Metin Eser Bey’e sonsuz teşekkürler."
Elif İŞLER, Ürün Operasyon Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Sn. Metin Eser Bey’e vermiş olduğu eğitim için teşekkür ederim. Ayrıca şirketime de teşekkür ederim. Bilgi sahibi olmadığım bir konuda bilgilendirildim. Daha önce duymamış olduğum, duyup da bilmediğim terimleri öğrendim. Bu eğitimin, benim için olumlu katkısı olacağına inanıyorum iş hayatımda ve özel hayatımda. Bu tarz eğitimlerin devam etmesini umuyorum. Kendimi hukuk fakültesinde hukuk eğitimi alan bir üniversite öğrencisi gibi hissettim. Teşekkürler. Başarılarınızın devamı dileğiyle."
Filiz TOMRUK, Ürün Operasyon Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Ufuk genişletici, araştırma isteği doğurucu, çok faydalı, tekrar isteği oluşturan, geliştirici ve bunu hissettirici beynime banyo yaptırmışçasına gözeneklerimi açan bir eğitimdi. Keşke hukuk okusaymışım dedirttiniz, elinize, dilinize sağlık."
Onur ÖZBİLEN, Ürün Operasyon Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Eğitimin konusu ağır olsa da, iş hayatımızda karşılaştığımız konular olduğunu görmek eğitime daha katılımcı olmamızı sağladı. Artık firmalarla anlaşma yaparken, hukuki yönlerini de bilerek, daha bilinçli ve kuruluşumuzu zarara uğratmamaya yönelik, bir anlaşma yaptığımızdan emin olarak yapacağız."
Özlem Seçer ÜSTÜN, Reklam ve Halkla İlişkiler Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"İki gündür almış olduğumuz Müzakere eğitiminde tedarikçilerle işlemlerimizin hukuki yönlerini öğrendim ve uygulamaya geçireceğim. Benim için süper bir bilgi paylaşımı oldu. Hukuki işlemleri daha yakından takip edeceğiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim."
Zeliha BAYRİ, Pazarlama Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Hukuki anlamda Müzakere eğitimi oldukça aydınlatıcı, bilinçlendirici oldu. Konuların anlatımı oldukça netti, anlaşılırdı. Terimler günlük dilde kullanılmayan terimlerdi, bunun üzerinde çalışmamız gerektiğini hissettirdi. Eğitim için teşekkürler firmama ve size."
Çiğdem YÜKSEKTEPELİ, Satınalma Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Eğitime bir gün katılma şansım oldu. Hukuki anlamda bilmediğimiz birçok konu ele alındı. Konuya yabancı olsam da birçok örnek ile pekiştirmem kolaylaştı. Teşekkürler."
Nafiye Burcu KOLUKIRIK, İnsan Kaynakları Personeli


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"İki günlük eğitim süreci müşteri ve tedarikçiyle yaptığım müzakerelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve yaptığımız hatalara ilişkin tespit yapmamı sağlamıştır. Eğitimin a. Bölümünün bu bölümdeki bilgileri pekiştirirken pratikteki hayata da ciddi yön vereceğini düşünüyorum."
Elif DEVELİ, Müşteri ve Tedarikçi İlişkileri Uzmanı


GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22-23 ARALIK 2011, ADANA
(Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Günlük yaşantımızda sürekli karşımıza çıkan hatta evden sabah işe giderken tanık olduğumuz onlarca olay gibi hukuksal olayların adını ve kavramını öğrendiğimiz yaptığımız işe yaşantımıza ve belki de bundan sonraki hayatımıza yön verecek olan çok önemli hukuk ve müzakere gibi iki önemli konunun ele alındığı bir eğitim oldu. Bundan sonra sanırım bakkaldan ekmek alırken bile olaylara bakış açımız değişecektir. Şirketimiz nezdinde sizlere teşekkür ederiz ve değerli şirketimize de şükranlarımızı sunarım. Hayatta mutlak butlansız günler dilerim."
Erhan ESENYEZ, İdari İşler Uzmanı

GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"Eğitim çok faydalı oldu. Teorik olarak duyduğumuz, bildiğimiz maddelerin pratikte nasıl uygulanabileceğine ilişkin detay ve incelikleri uygulayabilecek kıvama geldim. Kendine bağlı çalışan olan sorumluluların bu eğitime kesinlikle katılması gerekir. Tüm çalışanların bilinçlenmesi ve bu doğrultuda hareket etmesinin sağlanabilmesi ve yeni uygulamalarının doğru uygulanabilmesi için."
Mustafa BUCAK, CRM (MİY) Uyg. Servis Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"Çok faydalı oldu. Her şeyden önce bugüne kadar böyle bir eğitim almamıştık. Bu eğitim ileride görev alanlarımızda yaşayacağımız personel problemlerinde de sağlıklı hareket etmemizi sağlayacaktır. Eğitim uygulamalı ve çok iyidi."
Mustafa CANATAN, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"İş Hukukunu daha kolay ve iyi anlamamı sağladığını düşünüyorum. Yaşanabilecek tüm sorunların önceden çözülebilir konumda olmaları için, İnsan Kaynakları, Yönetim ekibinin alması mutlaka alması gereken bir eğitim."
Ali ÖNDER, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"İnsan Kaynaklarının ne olduğunu ve neleri yapacağı veya ne yapması gerektiği hakkında bilgilendirildim. İş Hukuku örneklerle anlatıldığı için daha pekiştirilmiş oldu. Mağazalarımızda çalışan tüm yönetici pozisyonundaki kişilerin alması gereken bir eğitim. Çalıştıkları kişileri ve sistemi tanımak için kesinlikle gerekli."
Filiz MUTLU, İnsan Kaynakları Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"İş Hukuku ve sosyal Güvenlik Hukukuna yönelik yapmış olduğumuz hataları, eksileri görmüş ve bilgilendirilmiş olduk. Oldukça faydalı bir eğitim oldu. İşletme sahipleri, Mağaza Yöneticileri, İnsan Kaynakları Departmanı çalışanlarının faydalanması gereken bir eğitim."
Mehtap OĞUZ, Mağaza Yöneticisi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"Oldukça çok iyi bir eğitim aldım. Ufkumu açtı. Tüm yönetici birimlerinde bulunan arkadaşlarımın katılması gereken bir eğitim. Gerçekten bildiğimiz ama, uygulamayı akıl edemediğimiz konularda bizi olumlu düşüncelere getirdiği için."
Mustafa ÖZÇÜRÜMEZ, Finansman Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"İş Hukuku, Yönetim Sistemi ve diğer tüm konularda tam donanımlı olarak eğitildiğimi düşünüyorum. İşe yeni başlayan veya şu an devam eden tüm çalışanların alması gerektiğine inanıyorum. Kuralları, kanunu, yönetmeliği bilip ona uygun hareket edebilmeleri açısından, oyunu kuralına göre oynayabilmek açısından vaz geçilemez bir eğitim. Eğitim KUSURSUZDU."
Emsay ÇETİN, İnsan Kaynakları ve Eğitim Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"İşleyiş içindeki bazı bilinmeyen konuların aydınlanmasına yardımcı oldu. Üst düzey yönetim ekibi ve her kademe yöneticiler mutlaka almalıdır. Uygulamanın doğru yürütülmesi ve yanlışların büyük kayıplara neden olmadan önlenebilmesi açısından faydalı olacaktır."
Bahattin BAYDEMİR, Mağazalar Koordinatörü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"Eğitimin ciddi anlamda faydası oldu. Firma sahipleri, mağaza yöneticileri, insan kaynakları ve personel işlemlerini yürüten kadroların tamamının alması gereken bir eğitim. Önce hukukun mantelitesini anlama adına, daha sonra kanunların takibini yapma becerisini kazanma açısından çok faydalı oldu. Sizden önce, böyle örneklerle dolu bir Uygulamalı İş Hukuku Eğitimi olduğunu bilmiyorduk. Eğitim Mükemmeldi."
Levent UĞURSES, Yönetici Ortak, İcra Kurulu Üyesi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ., 31.MART-01 NİSAN 2005, ADANA
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması Eğitimi sonrasında)
"Yeni oluşturduğumuz ve sorumluluğumuzdaki İnsan Kaynakları Bölümü ile ilgili eksik bilgilerimizi tamamlamamızı ve yeni çalışmalar ile ilgili net düşünceler oluşturmamızı sağladı. İşçi – İşveren ilişkilerinin düzenlenebilmesi için İnsan Kaynakları Bölümleri Yöneticilerin faydalacağı türden bir eğitim. Kesinlikle tüm yöneticilere, özellikle İnsan Kaynakları çalışanlarına tavsiye ederim."
Hülya ÖZKUL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Yöneticisi

daha fazlası için tıklayınız.