APED

 

| | | | |

Haberler Çalıştığımız Şirketler Hakkımızda Eğitimlerimiz
ARTI PERFORMANS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

EĞİTİMLERİMİZ

Satın alma -Tedarikçi - Stok Yönetimi
 

Profesyoneller İçin Satın alma Yönetim
 

Kusursuz Satış İçin Davranış Geliştirme
 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 

Performansa Bağlı Verimlilik ve Üretkenlik Yönetimi
 

Etkili İletişim İçin Davranış Geliştirme
 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması
 

Sekreterya Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
 

Liderlik: Biz Yaratma

Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi
 

Kurumsal Yapı İçin Süreç İyileştirme ve Sorun Çözme Teknikleri
 

Reklam - Tanıtım ve Marka Yönetimi
 

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
 

Ekip Çalışması ve Toplantı Yönetimi
 

Çalışan ve Müşteri Bağlılığı İçin Kurumsal Kültür Yönetimi
 

Düşünce ve Davranış Yönetimi
 

Kalite - Gıda - Çevre - İş Güvenliği
 

İnsan Kaynakları Eğitimleri

Kişisel Gelişime Yönelik Eğitimler

Kalite ve Süreç Eğitimleri

Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Eğitimleri

Yönetim ve Strateji Eğitimleri
   

Satın alma


satin alma


 

Birsöz


Kuru
msal Eğitim ve Geliştirme Hizmetleri

     Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri       profesyonel kadrosuyla birçok alanda eğitim vermektedir.

      GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM POLİTİKAMIZ!

    Artı Performans, eğitim hizmetlerini sunarken, işletmelerin faaliyetlerinden ve yapısından kaynaklanan değişiklikleri, çalışanların gelişim aşamalarını ve işletmelerin kültürlerini dikkate alır. Tüm eğitimlerimizin hedefi, çalışanlara tecrübe, bilgi ve beceri sağlamanın yanı sıra, onların düşünce ve davranış yönetimi teknikleri kazanmalarını sağlayarak bireysel ve kurumsal rekabet edebilirliklerini iyileştirmektir. Tüm eğitimlerimiz, müşteri şartlarının karşılanmasının önemini vurgular. Ayrıca, müşteri şartlarını karşılamada başarısızlığın, işletmeye ve işletmede çalışanlara getireceği sonuçlardan bilgi sahibi olunmasını da içerir. Her işletme; ürün kalitesini, maliyetlerini ve gelirini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlayarak kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemeli, sahip olması gereken yeterliliği tayin etmeli ve gereken eğitimi sağlamalıdır.

Eğitim Talep Formu

Groseri

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI için tıklayınız.

STSY - Satın alma -Tedarikçi - Stok Yönetimi

PSYE - Profesyoneller İçin Satın alma Yönetimi

KSDG - Kusursuz Satış İçin Davranış Geliştirme

SIKY - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

VÜYE - Performansa Bağlı Verimlilik ve Üretkenlik Yönetimi

EIDG - Etkili İletişim İçin Davranış Geliştirme

ISGH - İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun İşyerinde Uygulanması

SHYA - Sekreterya Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

LBYE - Liderlik: Biz Yaratma

YVZY - Yüksek Verimlilik İçin Zaman Yönetimi

SISC - Kurumsal Yapı İçin Süreç İyileştirme ve Sorun Çözme Teknikleri

RTMY - Reklam - Tanıtım ve Marka Yönetimi

KMMY - Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

ECTY - Ekip Çalışması ve Toplantı Yönetimi

KKYE - Çalışan ve Müşteri Bağlılığı İçin Kurumsal Kültür Yönetimi

DDYE - Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi

KGÇİ - Kalite - Gıda - Çevre - İş Güvenliği

HYMY - Hukuki Yönleri ile Müzakere Yönetimi Eğitimi

BÇFE - Bono Çek Fatura Hukukunun İşyerinde Uygulanması

İTHE - İcra ve Takip Hukukunun İşyerinde Uygulanması

KAYE - Kurumsal Algı Yönetimi Eğitimi

 

EĞİTİM TALEP FORMU

 APED, İnsan Kaynakları Eğitimleri, Kişisel Gelişime Yönelik Eğitimler, Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Eğitimleri ,Yönetim ve Strateji Eğitimleri ,Kalite ve Süreç Eğitimleri konularında ŞİRKETE / GRUBA ÖZEL eğitimler de vermektedir

A ) EĞİTİM İHTİYAÇLARININ ANALİZİ

* Kurumun bugünkü durumu ve ileriye dönük hedef ve planları doğrultusunda ihtiyaç duyulan eğitim konuları belirlenip, kurum içinde kimlerin hangi zamanda ne eğitimleri alması gerektiği tespit edilir.
* Eğitim ihtiyacını tespit etmek için öncelikle, kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda bir çalışma yapılır. Vizyon ve hedefler, bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetler ve faaliyetlerin gerektirdiği personel profili tespit edilir. Bu profil ile mevcut personel profili mukayese edilerek eğitim ihtiyaçları tespit edilir.
* Proje çalışması olarak bakıldığında üst yönetim ile ön çalışma, sonrasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimleriyle yapılacak çalışma neticesinde bir rapor sunulur. Proje süresi ise lokasyona ve kurumun bölgesel dağılımına göre değişir.

B ) EĞİTİM YÖNTEMİ

* Eğitimler; kurumların faaliyet gösterdiği sektör, hizmetleri, ürünleri, ihtiyaçları ve katılımcı profilleri doğrultusunda kuruma özel olarak hazırlanır.
* İçerikler yapılan ön çalışmalar sonrasında oluşturulur.
* Workshop çalışmaları ve örnekler, kuruma ve sektöre özel hazırlanır.
 

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI

Bizimle İrtibat Kurmak İster Misiniz ?
İletişim Sayfamızdan bizimle iletişim kurabilirsiniz yada Başvuru Formumuzu, doldurarak bilgi alabilirsiniz.

 
 
Copyright ©2004-2014 by Artı Performans. All rights reserved.