APED

 

 

 

 

 

 

Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Copyright ©2004 by Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved. Tüm Hakları Saklıdır. Bu Belgenin Tümü ya da Bir Kısmı Kopya Edilemez, Ticari Olan ya da Olmayan Hiçbir Amaç İçin Kullanılamaz, Yayımlanamaz. Aksi Durumun Oluşması Halinde Sebebiyet Veren ve Faydalanan Kişi ve Kuruluşlar Tüm Sonuçlarıyla Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Şimdiden Üstlenirler.

 

DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

(DDYE)

 

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim tarihleri, eğitim yeri ve eğitimin detayları hakkında bilgi@artiperformans.com adresinden bilgi alınız.

 

EĞİTİMİN AMACI 

Alışılagelmiş düşünce ve davranış kalıplarını sorgulayarak, düşünce ve davranışta yaratıcılığı devreye sokacak yeni bir anlayış inşa etmek; insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, düşünce ve davranış sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan düşünce ve davranış yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için düşünce ve davranış hedefleri koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; düşünce ve davranış yönetimi ile söz ve eylemlerimiz üzerinde kontrol sağlamak; düşünce ve davranış yönetimi ile iş sonuçlarını olumlu yönde etkileyerek iş başarısını artırmaktır.

 

EĞİTİMİN ÖZELLİĞİ 

Söz konusu eğitimimiz, bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. APED uzmanlarınca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

·         Anlama Nedir? Düşünme Nedir?

·         Düşünce Neden Aksar?

·         Düşünmeyi Zorlaştıran Faktörler

·         Düşünce yönetiminde İnanç – Öğrenme – Tutum İlişkisi

·         Tepkiyi yönet – düşünceyi yönet

·         Düşünme Düzeyleri

·         Stratejik Düşünme

·         İyi Bir Düşünen Olmak

·         İç Ve Dış İletişim

·         İletişimle İlgili Gerçekler

·         Bilgi Süzme Ve Depolama Sistemleri

·         Etkin İletişimi Engelleyen Faktörler

·         İletişim Kurarken Dikkat Etmemiz Gerekenler

·         İnsanlarla İyi İletişim Kurabilmemiz Bize Ne Kazandırır

·         Doğru İletişim İle Yönetimde Otorite, Güç, Etkileme

·         İletişimin Başarısının Etkenleri

·         Veri Yönetimi, Düşünce Yönetimi İçin Neden En Önemli Özelliktir?

·         Aktif – Pasif Teoremi

·         “Aktif” Düşünme – Aktif Davranma

·         İyi Bir Dinleyici Misiniz?

·         Atlatma Hatası

·         Çarpıtma Hatası

·         Genelleme Hatası

·         Etkin Dinleme Neden İyidir?

·         Tüm Bedenle Dinleme

·         Hatırlama - Unutma

·         Doğru Düşünme için doğru iletişim

·         İletişimde Takım Nedir

·         İletişimde Takım Çalışmasının Yararları

·         İletişimimizde Sorun Varsa

·         Altın İletişim Kuralları

·         Planlı İletişim Yönetimi

·         İletişimde Gerçek An Yönetimi

·         İletişimle Sorunların Çözümüne Ulaşmak

·         İletişimle Gelişim Yönetimi

·         Zor İnsanlar

·         Doğru İletişim Teknikleri

·         Etkili İletişim İçin Stresi Yönetme

·         Etkili İletişim İçin Düşünceyi Yönetme

·         Etkili İletişim İçin Davranışı Yönetme

·         Etkili İletişim İçin Kişiliği Yönetme

·         Kazanan - Kazandıran İletişim

·         İlişkide Çözüm Yönetimi

·         İlişkide Esneklik Yönetimi

·         Farklı Kültür Boyutları

·         Sorunlarımız Ve Paradigmalar

·         Paradigmalar Yaşamın Her Yönünü Kapsar

·         Etkili Paradigmalara Örnekler

·         Yap Paradigması

·         Sürekli Gelişme Paradigması

·         Aşırı Analiz Paradigması

·         Büyük Fayda Paradigması

·         Mükemmelliyetçilik

·         Acı Odaklılık

·         Haz Odaklılık

·         İzleyici Odaklılık

·         Katılımcı Odaklılık

·         Asıl İş Kabul Etmeme

·         Düşünce Şekli Sorunu

·         Problem Bilinci

·         Kontrol – Kader İlişkisi

·         Modelleme

·         Neden – Nasıl İlişkisi

·         Uyum – Uyumsuzluk İlişkisi

·         Farklılıkların Algılanması

·         Farklılıkların Yönetimi

·         Başarı – Durum İlişkisi

·         Kendimizi Tanımak – Kendimizi Geliştirmek

·         Rönesans – Reform İlişkisi

·         İnsanın Seçimi

·         Olumlu Amaç – Olumlu Yaklaşım

·         Olumlu Davranış Yönetimi

·         İnsan İlişkileri Ve İzlenimlerimiz

·         Kişi İmajı

·         Kurum İmajı

·         İletişimde Beden Dili

·         Sempati Ve Empati Yönetimi

·         Aktif Düşünme İçin Veri Yönetimi

·         Soru – Öneri – Şikayet Yönetimi

·         Sistematik Düşünme

·         Sistematik Davranma

  

KATILIMCI PROFİLİ

Çalışan, çalışmayan, yönetici, personel, her kademeden HERKES, TÜM İNSANLAR; karma ya da homojen gruplar halinde olabilir.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ  

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saat

 

KATILIM KOŞULLARI

·         Öğle yemekleri, çay-kahve, meşrubat, diğer ikramlar ve eğitim malzemeleri ile otopark hizmeti şirketimizce karşılanacak olup, ücrete dahildir.

·         Aynı şirketten 3-5 (üç-beş) kişi katılımlarda % 5; 6-9 (altı-dokuz) kişi katılımlarda % 7; 10 (on) kişi ve üstü katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

·         Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.

·       Kesin kayıt için Eğitim Talep Formunu doldurup e–mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

·         Artı Performans, önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da eğitim salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

 

 

 

Bize Ulaşın   : www.artiperformans.com
Bilgi için : bilgi@artiperformans.com

  

  

Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimindeki Katılımcılarımız Hakkımızda Ne Dediler: 

 

HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Eğitime ilk kez katılıyorum, benim için öğretici, akıcı bir eğitim olduğuna inanıyorum. Sayın danışmanımıza teşekkür ederim."
Semra YILDIRIM, Ofis Şefi


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Diğer katıldığımız eğitimler gibi çok geliştirici ve bilgilendiriciydi. Teşekkür ederim."
Kıymet ÇOLAK, Muhasebe


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Konuyu örneklemeler ve sektör bazına inerek vermeler gayet iyi. Eğitim süresi sonunda ve daha sonraki durumlarda bizlere etkisi iyi oluyor. İstediğimizi soruyor ve her konuda cevap alabiliyoruz. Başka şeyler düşünmeden konudan kopmadan dinleyebiliyorum."
Nizamettin YILMAZ, Mali ve İdari İşler Müdürü


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Hayata ve geçmiş ile geleceğe bakışımı değiştireceğine inandığım bu eğitim, gelecekte alacağım karar ve davranışlarda etkin olacağını inanıyorum. İnsanın her anını yeni hedef ve belirlenen hedefe ulaşmak için bir şeyler yapması zorunluluğu olduğu kanısı iyice yerleşmiş olduğunu ümit etmekteyim. Teşekkürü bir borç bilip, yeni eğitimlerle birlikte olmayı temenni ederim."
İhsan BULUT, Muhasebe Yöneticisi


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Düşünce yapımızın şekillenmesine yönelik olumlu bir eğitim. Çok sayıda paradigmaya yer verildi."
Uğur AZİZOĞLU, Satış&Pazarlama Müdürü


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Düşünce ve davranışlarımızda alternatifler yaratıp, düşünce ve davranışlarımızı tek düzenden alternatifli hale kılıp, kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi çok iyi öğreten bir eğitim hizmeti olup, faydasını göreceğim kanısındayım."
Engin GÖREM, Maden Mühendisi


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Çok faydalı bir eğitim ve bilgilendirici. Ders almaktan memnun oldum. Devamını dilerim."
Mahmut KARACA, Sorumlu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Çok faydalı, güzel bilgiler öğrendim. Derslerin devamını almayı umuyorum."
Recep DEMİRCİ, Sorumlu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Hayatımın her döneminde çok faydasını göreceğim bilgiler öğrendim. Bizlere harcadığınız emek için size teşekkür ederiz."
Filiz CİVAN, Kalite Kontrol ve Sevkiyat Sorumlusu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Çalışma hayatımız süresi içinde düşünce ve davranışlarımızı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda güzel bilgiler edindik. Bu öğrendiklerimizi günlük hayatımıza yani çalışma hayatımıza aktarmayı başarırsak daha verimli çalışacağımıza inanıyorum. Saygılar."
Tican YILDIRIM, Yurtiçi Satış Sorumlusu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Benim için faydalıydı."
Gülsüme TOKUROĞLU, İhracat Sorumlusu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Faydalı bir eğitim. Daha uzun program şeklinde alınması ve aralıklarla tekrarında fayda var."
Yusuf Ziya TAŞDEMİR, Müşteri Hizmetleri


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Çok faydalı bir eğitim olduğu kanaatindeyim. Güzel şeyler öğrendik. Teşekkür ederim."
Vehbi ÖZELER, Satınalma Müdürü


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Çok faydalı bir eğitim, bu eğitimin düşünce ve davranışlarımıza çok katkısı olduğu kanaatindeyim. Hem iş hayatında hem de özel hayatımız açısından bize çok şeyler katar. Şirketimize bize böyle bir eğitim verdiği için çok teşekkür ederim."
Mustafa GÖÇMEZ, Şantiye Muhasebe Sorumlusu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Düşünce ve Davranış Gelişimi üzerine verilmiş olan bu eğitimin kendi davranışlarım buna bağlı olarak da çevremdeki insanların davranışları ve kendi düşüncelerim üzerinde köklü değişiklikler yapacağı kanaatindeyim. Kişisel gelişimime etkisinin büyük oranda olacağını düşündüğüm bu eğitim için Sayın Metin ESER Bey’e teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim."
Serdar TUNCER, İnsan Kaynakları Sorumlusu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimde öğrendiğim bunu biraz alıntı olacak ama kimi insan hisseder, kimi duyar, kimi görür. Biz Artı Performansı HP Marble’de inanın gördük. Sadece bugünkü eğitim için ve sadece size değil. Tüm katkılarınıza ve tüm personelinize teşekkürler."
Mehmet KARAOĞLU, Bölüm Yöneticisi


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Aldığım kaliteli eğitimden dolayı Sn. Metin ESER Hocama şükranlarımı sunarım."
Ömer Faruk Ş. Özkan, Proje Müdürü


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Bugün almış olduğumuz Düşünce ve Davranış konusundaki eğitim insana hayatı boyunca özel hayatı ve iş yaşamında uyguladığı taktirde huzur, sevgi, saygı ve başarıya kavuşacaktır. Vermiş olduğunuz eğitimden dolayı Teşekkürler."
Serkan ESER, Sorumlu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"İnsan hayatta neden değil, nasıl yapabilirim diye ilerlemesi gerekiyor ve kendine bir hedef belirle ve model al. Kendine birilerini model alana kadar modelliği hedefle."
Şeref ÇELİK, Kesimhane Sorumlusu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Firmanız tarafından verilen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri iş yaşantımızda eğitim alanlara verimli olduğu kadar, yaşantılarında da aynı şekilde yararlı olduğu konusunda hiç şüphem olmamaktadır. Teşekkürler."
C. Sunay ÜZER, Şantiye Muhasebe


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Çalışma hayatımızda düşünce ve davranışların ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir konu nasıl iletilip ve nasıl alınacağı hakkında bilgi sahibi oldum. Bu derslerin devam etmesi ve fabrika personeline de verilmesinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum."
Metin YILMAZ, Yönetici


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Eğitim için sizlere teşekkür ederim."
Hakan ÇOLAK


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Eğitimin anlatılış tarzı ve yorumlarıyla çok iyi anlamış olduğumuz konuyu anlatan Sn. Başkan Metin ESER’e teşekkür ederim. Bu ikinci ders ve birinci derslerde vermiş olduğu bilgilerden çok fayda gördüm. Saygılarımla."
Fatih ÖZ, Kesimhane Sorumlusu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Temel davranış kalıplarının idrak edilmesi ve uygulamaya sokulması amaçlı eğitim için teşekkürler."
Melih ÖZGÜR, Ocak İşletme Müdürü


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Hayata bakmadığım açılardan bakmaya başladım. Kendimi hedefime giderken daha güçlü ve donanımlı hissediyorum. Eksik yönlerimi gördüm. Kendime daha fazla güveniyorum."
İrfan PALA, Yönetici


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 24 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Düşünce ve Davranışların insan hayatındaki önemini insanı nasıl etkileyeceğini, insanı hedeflerine nasıl götüreceğini ve düşünce ve davranışların nasıl olacağını bize öğretmektedir. Başarılı olacağına inanıyorum."
Ayhan AKYOL, Fayans Hattı Sorumlusu


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 25 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Sayın Metin ESER Bey’den bu aldığım kaçıncı eğitim?... Şimdi birden sayısı aklıma gelmedi. Fakat her seferde yeni bir şeyler daha algılıyor ve öğreniyorum. Bu sefer ek olarak ailemle birlikte kazanımlar edindiğim için mutlu oldum. Teşekkür ederim."
Cihangir AZİZOĞLU, Mermer Grubu Genel Müdürü, İcra Kurulu Üyesi


HÜKMÜ PEKER İNŞ. TİC. ve SAN. A.Ş., 25 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Aile bireylerinin bireysel gelişimi için çok faydalı bir eğitim oldu. Daha önce aldığım eğitimleri anlattığımda ve paradigmaları açıklamaya çalıştığımda aile bireylerinde istediğim gelişim ve etkiyi sağlayamamıştım. Bu eğitim sonucunda, aile bireylerinde haz odaklı değişimlerin dünden daha iyi olacağına inanıyorum. Teşekkürler Metin Hocam, Sağolun."
Oğuz Ata PEKER, İnşaat Grubu Genel Müdürü, İcra Kurulu Üyesi


25 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Bugünkü aldığımız eğitim gerçekten çok faydalı oldu. Özellikle nihai hedefe ulaşmak için esas değerleri kaybetmeden küçük süreç hedeflerini gerçekleştirmemiz gerektiğini her bir bireyin algılamasının değişik diller (görsel, işitsel) kullandığını öğrenmek özellikle (kendi öğrencilerim açısından) çok faydalı oldu. Saygılarımla."
Hande PEKER, Piyano Öğretmeni


25 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Hayatımızı daha bilgece ve anlamlı yaşamak adına verdiğiniz bilgiler çok güzeldi. Yararlanacağıma inanıyorum. Teşekkürler."
Bengü AZİZOĞLU, Öğretmen


25 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Hayatta insanlar kendilerini geliştirmek için bazı yardımlar almalıdırlar. Bence düşünme şekilleri konusunda kendimi geliştirmek için asıl kaynak eğitim. O nedenle eğitim sistemini çok beğendim. Çünkü insan düşündükçe var olur, çünkü insan düşündükçe anlar, çünkü insan düşündükçe gelişir her zaman."
İdil AZİZOĞLU, İlköğretim 6. sınıf Öğrencisi


25 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Bence çok güzel bir eğitimdi. İnsana hem yol gösteriyor, hem de bazen bilmeden yaptıklarını anlamasını, bazen de yanlış yaptıklarının farkında olup, düzelmeye ve düzeltmeye ikna olmasını sağlıyor. Hem de eğlenceli."
Zeynep AZİZOĞLU, Lise Öğrencisi


25 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Ben bu kursta daha çok geliştiğimi fark ettim. Danışmanlık ve Eğitim hizmetini daha çok anladım. Teşekkürler."
Begüm PEKER, Öğrenci


25 HAZİRAN 2006, ANKARA
(Düşünce ve Davranış Yönetimi Eğitimi sonrasında)
"Bence bu çalışma çok güzel bir çalışmaydı. Çok şey öğrendik, öğleden sonra şeker verdiler. Çok güzeldi. Buraya yine gelmeyi isterim."
Murat PEKER, İlkokul Öğrencisi

 


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Müşterilere daha iyi hizmet vermek için almış olduğumuz eğitimlere devam edilmesi daha iyi olur. Daha iyi hizmet müşteriyi memnun eder. Bu da bizi daha çok memnun eder."
Rasim TOPAL, Teknik Servis Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Konusu itibari ile “eğitim” alınması gereken ve olması gereken bir değerdir. Örnekler ve değinilen ana temalar gerçekten bizi yani Groseri çalışanlarını ilgilendiren konulardı. Çok memnun kaldım. Böyle eğitimlerin daha sık ve detaylı bir şekilde olmasını arzu ediyorum. Kendi adıma ve tüm Groseri çalışanları adına. Çok teşekkür ederim."
Nilüfer ALKAN, Stok Yönetimi, Sipariş ve Fiyatlandırma Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Anlatım ve konu çok iyi. Bu şekilde konuların detayına inerek tekrarlanması gerekmektedir. Daha farklı konularla tekrar yapılmalıdır. İnsanların kendi günlük hareket, konuşma, davranış ve insanın kendinin yanlışlarının farkına varmasını sağlamaktadır. Teşekkür eder. Bu tür eğitimlerin devamını dileriz."
Tezcan AKDENİZ, Stok Yönetimi, Sipariş ve Fiyatlandırma Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bizlere verilen eğitimlerin daha sık verilmesini istiyoruz. Detaylıyla bilmediğimiz konulardır. Bu eğitimle bunların detayını öğrenmiş olduk. İletişimdeki eksiklerimizi fark ettik. Bunlara bir çözüm bulduk ve böyle eğitimlerin bizlere verilmesiyle her anlamda hayatımızda kolaylılar sundu. Eğitim için teşekkür ederiz."
Sümeyra KÜÇÜKŞENER, Kasa Masteri


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok etkili bir eğitim hayatın her safhasında etken olacağına inanıyorum. Sadece marketçilik sektöründe değil de günlük yaşanılan her olayda alınan bu tür eğitimler her zaman kişiyi başarıya ulaştıracaktır. Çok keyifli olduğu için teşekkürlerimi sunarım. Saygılar sunarım."
Elif AKSU, Kurtuluş Mağazası Kasa Masteri


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Her insan için gerekli olan bir eğitime katılmış bulunuyorum. Benim için çok faydalı bir eğitim semineri olmuştur. Teşekkür ederim."
Hüseyin AKYOL, Meyve-Sebze Satınalma Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok faydalandık. Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyoruz."
Savaş TOKSÖZ, Et Hazırlama Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Verilen eğitimin ileriki iş hayatı ve sosyal hayatımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum. İletişim eğitiminin tüm çalışanlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle aktif-pasif teoremi günlük hayatımızda sürekli karşılaştığımız ama bu şekilde görmediğim bir konuydu. Bakış açım değişti. Teşekkürler."
Neşe ŞİMŞEK, Kampanya Planlama Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Danışmanlık ve Eğitim şirketinize Groseri personeline böyle bir seminer düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Bugün iletişim hakkında bilmediklerimizi öğrettiğiniz için tekrardan teşekkür eder, eğitimlerin devamını bekleriz. Bu eğitimin ileriki yaşamımda da çok etkili olacağını da vurgulamak istiyorum."
Zeliha BAYRİ, Kampanya Planlama Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim ve faaliyetler devamlı yapılması bilgi ve anlama yönünden faydalı olacağına inanıyorum ve çok memnun kaldım."
Volkan YILDIZ, Evren Mağazası Kasa Masteri


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim konusu çok güzel seçilmiş. Anlatımda teorik bilgiler somut örneklere fazlaca yer verilmesi konunun anlaşılabilirliğini artırdı. O nedenle çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler."
Mustafa BUCAK, CRM Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Metin Eser Bey şimdiye kadar gördüğüm gerek anlatım, gerek söz, davranış olsun muhteşemdi. Anlattığı her şey yaratıcı idi. Verdiği örnekler eğitime ayrı bir tat verdi. Sıkıcı değildi, sürükleyiciydi. Tekrar katılmayı isterdim, toplantılarınız inanılmazdı."
Özlem EREN, Tedarikçi İlişkileri Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İnsan ilişkilerinde başarılı olmanın temel yolları konusunda eğitici bir çalışma oldu. Normal şartlarda basit gibi görünen her gün yaşanılan denilen şeylerin bir arada püf noktalarıyla anlatılması bu basit gibi görünen şeylerin gerçek hayatta ne kadar önemli olduğu gözler önüne serildi."
Mert DONMA, Cari Hesap Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İletişimi bir çok açıdan değerlendiren etkili iletişim için neler yapılması gerektiğini anlatan faydalı bir eğitim oldu. Akış süresi iyi kullanıldı. Teşekkürler."
Gökhan TEPEGÖZ, Yazılım Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Vermiş olduğunuz eğitimin çok faydalı olduğunu birebir yaşadım ve bir çok eksiklerimi görme fırsatı buldum ve bu tür eğitimlerin ileriki zamanlarda devam etmesini bizzat İcra Kuruluna ileteceğim. Çünkü Groseri’nin geleceği açısından çok faydalı olur. Teşekkür ederim."
Veli KÖKTEN, Güzelyalı Mağazası Depo Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim güzel ve öğretici idi. Bu eğitim Groseri personelinin hepsine verilmesi çok faydalı olacaktır. Bilgi verici ve güzel bir seminerdi. Teşekkürler."
Altan ÇINAR, Depo ve Lojistik Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Böyle bir eğitim programı beklentilerimin çok üstünde idi. Gerçekten bundan önce katıldığım başka firmaların düzenlediği tüm programlar ya fazla detaya inerek sıkmakta idi, veya başlıklar halinde geçerek çok yüzeyseldi. Bu programda günlük hayatta hiç dikkat etmediğimiz ama önemli olan birçok şeyi fark ettim. Örneğin bir beden dilinin örneğin tokalaşmanın bile bir anlamı var. Gerçekten çok teşekkürler."
Melek GÜR, Stok Yönetimi, Sipariş ve Fiyatlandırma Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Aldığım eğitim bildiğimiz ama ayrıntıya girmediğimiz için farklı açılardan baktığımız konular. Özellikle aktif ve pasif kavramlarının içeriğini dinlediğimde olayları düşünceleri daha farklı açılardan bakabileceğimi düşündüm. İş hayatımda ve özel hayatımda uygulayabileceğim bana ve çevreme fayda sağlayacağım konusunda bana bir fikir sağladı. Aktif olmaya elimden geldiğinde özen göstereceğim. Bu konuda aydınlatıldığım için APED Danışmanlık şirketine ve Sn. Metin Eser’e teşekkür ederim."
Selvihan ESETEKİN, Cemalpaşa Mağazası Kasa Masteri


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu tür eğitimin daha sık yapılmasından yanayım. Çükü öyle bir an geliyor ki hiçbir şeyden zevk almadığımız bir anda böyle bir eğitim kendimize gelmemizi sağlıyor. Çünkü içimizdeki gerçekleri yansıtıyor. İnsan olduğumuzu insanlığın gerektiği şeyler bunlar olduğunu kendi öz güvenimizin bittiğini sandığımız anda tekrar özgüvenimizin geldiğini hissediyoruz. Eğitim için teşekkür eder. Çalışmalarınızda başarılar dileriz."
İlknur ÖKMEN, Güzelyalı Mağazası Kasa Masteri


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimde yönetim, anlamak, düşünce, kişilik, aktif-pasif teoremi, kişisel imaj gibi çok kapsamlı konular ele alındı. Bu tür eğitimlerin daha sık yapılması taraftarıyım. Teşekkür ederim."
Ayşe KAHRAMAN, Atatürk Mağazası Kasa Masteri


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Faydalı bilgiler aldık. Bunun daha fazla ve daha sıklıkta olmasını isterim. Bize aktarmış olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim."
Bülent BİLİR, Teknik Servis


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimin bizlere büyük katkı sağladığını düşünüyor, aynı zamanda sadece bununla kalmamasını bu eğitimin devamlılığı olursa daha da başarılı olunacağını düşünüyorum."
Ali Fuat ÜNAL, Pozcu Mağazası Kasa Masteri


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimin iş hayatım dışında kişisel hayatımda da etki edeceğini düşünüyorum. Özellikle insan ilişkileri ve beden dili konusunda bana bir şeyler kattığını düşünüyorum."
Ömer Faruk YAHŞİ, Soli Mağazası Kasa Masteri


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bence bu yapılan iletişim seminerinin belli aralıklarla sık sık yapılmasını istiyorum. Teşekkürler."
Hayati YETER, Finansman Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok yararlı olduğuna inanıyorum. Bilmediğimiz yada bilip de unuttuğumuz konuları tekrarladık. Hayata gerçekten doğru yön veren bir eğitimdi. Aynı zamanda çok keyifliydi. Tekrarlanması dileğiyle."
Gamze BÜYÜKÇULHA, Reşatbey Mağazası Kasa Masteri


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Ciddi, aktif ve gerçekten etkili bir eğitimdi. Özellikle aktif-pasif teoremi özel hayatımda da uyguladığımda faydalı olacağını düşünüyor ve umuyorum. Gündem örnek olaylarla daha canlı bir hal aldı, memnun kaldım, dikkatim dağılmadı. Eğitimi veren kişinin bence en önemli özelliğinin diksiyonunun iyi olmasıdır. Metin Eser’deki en güzel özellik diksiyonunun çok iyi olmasıydı."
Emsay ÇETİN, Kalite Sistem Sorumlusu ve Eğitim Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İnsanların en azından hayatta daha aktif kendi ayakları üstünde durması konusunda insanlarla iletişim konusunda bildiğimiz ve bilmediğimiz konuları sizinle pekiştirmek güzeldi. Teşekkür ederim."
Fatih SARIGEÇİLİ, Geçit Mağazası Depo Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim eksik olan taraflarımızı görme açısından faydalı, yapıldığı için teşekkür ederiz."
İmdat KARABULUT, Manav Reyonu Tanzim-Teşhir Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimde insanlarla olan diyalogumu daha da güçlendirmek için bilgiler aldım. Olumlu veya olumsuz insanlarla karşılaştığımda nasıl tepki vereceğimi daha iyi biliyorum. Bu bilgileri iş arkadaşlarımla paylaşacağım."
Mehpare SAYIN, Geçit Mağazası Kasa Masterı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim programı gerek çalışma ortamı gerekse özel yaşantıma yeni ve yararlı bakış açıları getirecektir."
Hasan BAYRAMOĞLU, Kasa İşlemleri Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim insanın gelişmesi için çok önemli bu eğitim de bir çok şey öğreniyorsun artı bildiğin konuları uygulamaya geçiyorsun. Bu eğitimde birçok şey öğrendim bir de önemsendiğimizi anladım. Bu eğitim için herkese teşekkür ederiz. Çok faydalıydı bu faydayı bizler de başkalarına aktarmaya çalışacağız."
Derya GÜVE, Kasa Masterı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 23 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Aşina olduğumuz konular hakkında yanılgılarımızı görmüş olduk. Oldukça faydalı bir eğitimdi."
Onur ÖZBİLEN, Bilgi İşlem Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Gerekli olan bir eğitim programıydı ve gereği gibi yapıldı. Akıcı, düzgün bir Türkçe ile anlatılmak istenenler anlatıldı ve doğru algılanması sağlandı. Bizlerin bazen hiç dikkat etmediğimiz yada önemsiz gördüğümüz konuların aslında ne kadar önemli olduğunu anladık. Teşekkürler."
Fatma DİPLİ, Soli Kavşağı Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok yararlı bir eğitim geçtiğine inanıyorum. Eğitim sadece mağazada veya işyerlerinde bize gereken bilgiler değil, tüm yaşam için gereken bilgileri verdi. Kişi yaşamında mutlaka bunları uygulaması gerekiyor. İletişimi öğrendim. Sadece müşteri ilişkileri ile değil, anne, baba, sevgili, arkadaş veya hiç tanımadığımız insanlarla da nasıl iletişim kurmamız gerektiği ile ilgili çok yararlı bilgiler edindim. Çok Teşekkür ederim. Her şey mükemmeldi."
Serkan SÜMER, Soli Kavşağı Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Mutlaka he insana verilmesi gereken bir eğitim. Bu tür eğitimlerin tekrarlanması gerekir. Bu eğitim sayesinde insan kendi davranışını sorumluluğunu bakış açısını değiştirebiliyor."
Hilal SARIYILDIZ, Mavi Bulvar Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İletişim kurmak, müşteriyi anlamak, onların sorunlarına çözüm üretmek ve bize duydukları güveni daim kılmak amacı ile bu görevimi severek yapıyorum. Bugunkü vermiş olduğunuz eğitim de müşteri ile aramdaki kurduğum iletişimin hem eksik yönlerimi gördüm, hem de nerelerde müşteriye nasıl davranacağım konusunda kendimi ölçtüm ve yaptığım çalışmaları yeniden değerlendirdim. Bana bugün verilen bu eğitimin müşteri ilişkilerinde bundan sonra artılar getireceğine inanıyorum. Çok memnun kaldım. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim."
S. Ebru ALTAY, Müşteri İlişkileri Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimde iletişim ve davranışlar hakkındaki bilgilerim arttı. Müşteri ilişkilerimde yanlış ve doğrularımı tespit ettim. Beni çok aydınlattı. Teşekkür ederim. Eğitimlerin en az 6 ayda bir tekrarının yapılmasının bizim için daha iyi olacağına inanıyorum."
Ebru GÖRÜR, Geçit Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"6 saat boyunca belkide çok basit diyebildiğimiz bazı şeylerin aslında hayatımızda ne kadar büyük ve önemli bir yere sahip olduğunu gördüm. Kendimi ve çevremdeki insanları daha iyi tanıyabilmem için çok yararlı ipuçları öğrendim. Çok teşekkür ederim."
Ayşim ÇETİNKAYA, Güzelyalı Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Verilen bugünkü eğitimden çok memnun kaldım ve çok yararlı olacak bilgiler edindim. Bugünkü dinlediğim konuları çalıştığım ortamda uygulamaya çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Bugün fikirlerin, yani düşüncenin çok önemli olduğunu, zor müşteri değil zor durumlar olduğunu ve aktif olmak gerektiğini öğrendim. Böyle eğitim toplantılarına her zaman katılmak isterim. Şahsım adına çok faydalı olduğuna inanıyorum ve bu eğitim çalışması için sizlere çok teşekkür ediyorum."
Serpil YÜCEL, Veteriner Hekim


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Böyle bir eğitim programına katıldığım için çok memnun kaldım. Yeni şeyler öğrenmeye çok meraklı bir insan olduğum için, öğrendiğim her yeni şey için haz duydum. Gerçekten güzel ve gerekli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. İş hayatımda zaten bu konulara dikkat ediyordum. Ama artık bunu daha özenle yapacağım. Artı Performans’ın diğer eğitimlerinin de şirketimizde bizler için yapılmasını istiyorum. Eğitimi almamı sağlayan şirketime ve mükemmel anlatan eğitmenimize çok teşekkür ediyorum."
Dursun SEZER, Veteriner Hekim


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Müşteriye nasıl davranacağımızı daha da iyi geliştirdik. Bu güzel anlatımınızdan dolayı eğitim ve hizmette çok büyük katkılarınız oldu. Ne kadar bilsek de bilmediğimiz çok şey olduğunu anladık. Eğitim ve Danışmanlık bilgilerinden dolayı teşekkür ederim."
Mehmet AKA, Güzelyalı Mağazası Depo Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Her zaman savunduğum bu eğitimlerin belirli tarihler arası gerçekleştirilmesi veya tekrarlanması gerekmektedir. Çünkü eğitim bilgiyi tekrarlamak ve hatırlamaktır. Eğitim düzeyi yüksek bir eğitimciden bilgi aldığım için kendimi bu konuda şanslı hissetmekteyim. Bu tür eğitimler her insan için geçerli olup, verilen mükemmel bilgiler ve zevkli eğitim için çok teşekkür eder çalışmalarınızın devamını dilerim."
Gülsüm YEŞİLLİ, İş Geliştirme ve İdari İşler Personeli


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Perakendecilik sektöründe böyle bir danışmanlık hizmetini biz çalışanlar açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum. Mutlaka bir şeyler biliyoruzdur. Ama sizlerin sayesinde bildiklerimize bir takım şeyler daha kattığımız zaman işimize daha iyi yansıyacağına inanıyorum. Olayları daha faydalı bir şekilde pekiştirdik. Bizler yeniliklere açık insanlarız. O yüzden her zaman işimiz açısından faydalı eğitimler bekliyoruz. Eğitim çok başarılıydı. Size teşekkürlerimi sunuyorum."
Özlem BALA, Veteriner Hekim


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İnsan ilişkilerinde iletişim çok önemli yer tutumaktadır. Özellikle bizim gibi perakendecilik sektöründe çalışan ve sürekli insanlarla iletişim içerisinde olan kişiler için çok faydalı bir eğitim. Konu içeriği olarak genellikle bildiğimiz, ancak uygulamada hayata geçiremediğimiz veya karşıdaki kişinin etkisinde kalarak uygulayamadığımız bilgiler aktarıldı. Bu eğitimle nerede ne şekilde hata yaptığımız ve nasıl davranmamız gerektiği konusunda bilgilendirildik. Konular detaylı işlendi. Çok faydalı oldu. Teşekkürler."
Hacer YILDIZ, Veteriner Hekim


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İletişim konusunda yapılan bu eğitimin oldukça gerekli olduğuna inanıyorum. Aldığımız bilgilerle müşterilere ve çevremize yaklaşımımızın daha olumlu olacağı kanısındayım. Bu tarz eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kendimizi geliştirip, performansımızın artacağına inanıyorum. Eğitim mükemmeldi, çok beğendim."
Gül KURT, Veteriner Hekim


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İletişim konusu çok iyi işlendi. Şirketim için geç kalınmış bir çalışma bence, çok daha önce bu eğitimi almamız gerekiyordu. Kendi açımdan bu kadar kısa zamanda bile çok şey öğrendiğime ve çok fayda aldığıma inanıyorum. Bu mükemmel eğitim için Groseri yönetimine ve tabii ki Metin ESER hocamıza teşekkür ederim."
Eda KÜKÜRT, Güzelyalı Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu tür eğitimlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha sık yapılmasının hem bizim performansımız hem de müşteriler ile olan ilişkilerimizde daha olumlu ve ikna edici konuşmalar yapmamızı sağlayacaktır. Çok başarılı bir eğitim uygulamasıydı. Çok memnun kaldım. Teşekkür ediyorum"
Ebru ATEŞER, Geçit Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Ben uygulanan bu temel müşteri yaklaşımı eğitiminin bizler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğitim çok çok iyidi. Ancak bu eğitim belirli kişilerle sınırlı kalmamalı, şirketimde çalışan herkese verilmeli. Eğitim üstten alta doğru değil, alttan üste doğru verilmeli. Tüm personel bu konularda bilgilendirilmeli. Teşekkürler."
Fatma TÜLÜCE, Atatürk Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Benim için çok faydalı bir eğitim oldu. Çalıştığım sektörde bire bir müşterilerle diyalog halinde olduğumuz için yararlı oldu. Daha iyi dinleyici ve çözümleyici gayretim olacağına inanıyorum. İşimiz müşteri memnuniyetini gerektirdiği için nerede ne yapacağımıza daha emin tavırlar sergileyebilirim. Bu eğitimde katkıda bulunan, gerçekleştiren, özellikle bilgilerini bizimle paylaşan çok değerli hocamız Sn. Metin ESER Bey’e teşekkür ederim. Umarım bu gibi eğitimlerin devamı gelir, bizler de faydalanabiliriz."
Mehtap GÜNEŞ, Evren Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitimden çok memnun kaldım. Bizlere çok büyük katkıları olacak ileride, gerek müşteri gerekse satış açısından bizler böyle eğitimlerin verilmesi şirketimizin menfaatine olacaktır. İnsan hayatında eğitimin çok önemli olduğunu kabul etmemek imkansız. Profesyonel bir uzman tarafından verilen bu eğitim, ufkumuzu açtı, kesinlikle mükemmeldi."
İsmail KARAŞOĞLU, Mavi Bulvar Mağazası Depo Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimin ileriye dönük çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ne kadar kendimize güvenirsek güvenelim, bu semineri gördüğümüzde kendimizde bazı eksiklikleri fark edebiliyoruz. O eksiklikleri burada görmem çok büyük bir fırsat, böylece kendimi geliştirebildim. Mükemmel bir eğitim, her sektör için geçerli. Bu yüzden her konuda faydalı olabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler."
Hidayet KÖKSAL, Geçit Mağazası Depo Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Öncelikle Danışmanlık Firması Artı Performans’a teşekkür ederim. Eğitim boyunca temel olarak satışta ve günlük yaşantıda olabilecek, bilmediğimiz bir çok şeyi öğrendim. Bugünden itibaren daha başarılı bir çalışan olacağıma eminim. Daha yüksek yerlere gelmeye çalışacağım. Günlük yaşantıda da eğitimde öğrendiklerimi uygulayacağım. Kendimde bu eğitim sonrası büyük değişiklikler yapacağıma inanıyorum. Teşekkürler."
Gökmen GÜLER, Cemalpaşa Mağazası Depo Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Danışmanlık ve Eğitim hizmeti çok gerekli ve yararlı oldu. Her çalışanın mutlaka alması gerekir. İşe alınan herkesin mutlaka bu eğitimden geçmesi gerekir. Mükemmel bir eğitim olduğunu düşünüyorum."
Ahmet ŞEN, Barajyolu Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim çok güzeldi ve çok mutlu oldum. Kesinlikle yararlı oldu. Bu eğitimler ara ara devam edilmesini rica ederiz. Anlatım çok güzeldi. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim."
Mustafa GÖKDEMİR, Atatürk Mağazası Depo Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Öncelikle bize bu fırsatı veren şirketimize teşekkür ediyorum. Böyle bir eğitim almamız bizim açımızdan çok yararlı olmuştur. İnsanlarla iletişimde yaptığım hataların farkına varıp onları düzeltme şansım doğdu. Doğru bildiğimiz bir çok konunun aslında yanlış anlaşılmalara neden olacağının farkına vardım. Yoğun iş temposunda böyle bir organizasyonun, motivasyon açısından ayrıca yararlı olduğunu düşünüyorum. Hocamız olan Sn. Metin ESER’i daha önceki işimden, Lider Güven’den tanıyordum. Lider Güven’e de eğitimler veriyordu ve danışmanlığını yapıyordu. Firmanın 10 (on) kat büyümesini sağlayan bir sistem uygulamıştı. Kendisiyle orada tanışma fırsatı buldum. Mükemmel bir insan, mükemmel bir sistem adamı. Eğitim boyunca hiç sıkılmadan kendisini dinledim, sorulan tüm sorulara tatmin edici cevaplar verdi. İnsanlar durup dururken büyük adam olmuyor. Bize yardımcı olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Senin olduğun her yerde büyüme ve gelişme var Hocam, saygılar."
Sadık DEMİR, Pozcu Mağazası Depo Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Öncelikle böyle bir organizasyonu kurup başkalarına tanıtıp o kişiler aracılığıyla bizlere ulaşıp eğitim verdiğiniz için sizlere ve Groseri yönetimine teşekkür ediyorum. Bana göre çok iyi bir eğitimdi ve devamlılığının olmasını canı gönülden ister ve desteklerim."
Abdülkerim BİLİK, Soli Mağazası Depo Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Son derece verimli, akıcı bir çalışma. Bugünkü eğitimde hem iş hayatında hem de kendi iç hayatıma yönelik birçok önemli ayrıntıyı saptadım. Birçok öğrenmek istediğim sorularıma cevap buldum."
Seher ATAK, Pozcu Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bugün görmüş olduğum eğitim iş hayatımı olumlu yönde etkileyecektir. Benim için çok güzel geçti. Yaşamış olduğum anım verimliydi. Bu eğitim hem işimde hem de günlük hayatımda olumlu etkileyecektir. Burada olduğum için kendimi çok şanslı buldum. Verilen eğitimde kısa notlar aldım. Notlarım benim için altın değerindedir. Almış olduğum eğitim hayatımı değiştirecektir. Aktif ve Pasif yönlerimi etkileyecektir. Pasif yönlerimi bulmuş oldum. Sn. Metin ESER Bey’e çok teşekkür ederiz, vermiş olduğu eğitimden dolayı. Ayrıca Groseriye bize bu imkânı verdiği için de çok teşekkür ederim. Bu eğitimle web sitesiyle ilgilenmeyi düşünüyorum."
Funda KÜREKÇİ, Pozcu Mağazası Bilgi İşlem Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Sn. Metin ESER Bey’in anlatım tarzı çok açıklayıcı ve öğretici. Verilen bilgilerden çıkarılan sonuçlar çok faydalı. Hem kendi yaşamımda hem de şirket içi davranışlarımı etkileyecek konuları almak artı bir değerdir. Bu tür eğitimlerin sık olarak verilmesinin çok faydalı olacağı düşüncesindeyim."
Alper Tunga SAKARYA, Gelir Gider Analiz Uzmanı


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Böyle bir eğitimin yapılması çok iyi. İletişim konusunda biraz daha detaya inilip daha etkin kullanabileceğimiz hale getirildi. Artık müşterilerimize, ses tonumuzdan kullandığımız kelimeye, duruşumuzdan giyimimize her şeyin çok daha etkili kullanılması gerektiğini öğrendiğimizi göstereceğiz. Devamı olması dileğiyle."
İlknur GÜNDOĞDU, Bilgi İşlem - Kasiyer


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 22 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim faydalıydı."
Dilek MEYDAN, İnsan Kaynakları Personeli


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu seminerin bizlere çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve devamını diliyoruz. Bu seminerden aldığım bilgileri diğer arkadaşlarımızla paylaşacağım. Sn. Metin ESER Bey’e çok teşekkür ediyorum, mükemmel bir sunum sergiledi."
Ümit ÜNAL, Geçit Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim güzeldi, bilgimizin üzerine bilgi edindik. Artı Perfromans’ın diğer eğitimlerine de katılma kararı aldım."
Yusuf YILMAZ, Geçit Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim bizim için çok faydalı oldu. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha hırslı, dikkatli, ılımlı vb. yaklaşımlarda bulunacağımıza inanıyorum. Davranışlarımızın artık eskisi gibi olması imkansız. Kendimizi çok geliştirdik."
Cemal BİLİK, Pozcu Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok güzel konularda bilgi aldık. Çok memnun kaldım."
Oğuz AKCENGİZ, Kurtuluş Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Verilen eğitimin bizlere çok faydalı olacağına inanıyorum. Doğru olarak yorumladığımız birçok şeyin yanlış olduğunu ve yanlış olduğunu zannettiğimiz bir çok şeyin doğru olduğunu bu eğitimde öğrendim. Çok memnun kaldım. Verilen eğitimin bizlere bir çok faydasını göreceğiz. Teşekkürler."
Ziya BOLATAN, Atatürk Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bugün burada bu seminere katılarak kendimi çok şanslı hissettim. Çok başarılı bir toplantı oldu. Kendime faydalı olacak birçok konuyu ayrıntılı olarak öğrenme şansı bulduğum için şirketim Groseri’ye teşekkür ediyorum. Ayrıca Sn. Metin ESER’e de Teşekkür etmek istiyorum, mükemmeldi."
Umut AKKAYA, Barajyolu Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok güzel bir eğitim programı. İnsanın kendisini geliştirmesinde çok büyük bir etkisi oluyor. Bu kadar başarılı eğitim veren Artı Performans’ın, danışmanlık olarak da güzel ve kaliteli sistem kuruluşları ürettiğine inanıyorum. Başarılar. Metin ESER’e TEŞEKKÜRLER."
Seher GÜNEŞTEN, Personel İşlemleri Personeli


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Böyle bir organizasyon hazırlanmış olduğundan dolayı teşekkür eder, ileriki günler ve aylarda olacak tüm eğitimlerinizi takip edeceğim ve tekrar katılacağım. Gelecek hayatımızda Artı Performans’ın eğitimlerinin faydasını göreceğimizden bu eğitimde emin oldum. Saygılarımla."
Mehmet ŞAŞ, Güzelyalı Mağazası Meyve-Sebze Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Böyle bir seminere katıldığım için çok memnun kaldım."
Ayhan AYHAN, Atatürk Mağazası Meyve-Sebze Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Şu ana kadar katıldığım seminerler arasında en memnun kaldığım seminer bu oldu diyebilirim. Gerçekten çok faydalı, gerek iş alanımda gerekse özel hayatımda bana çok faydası olacak bilgiler edindim. Bu tür çalışmaların devamını temenni ederim ve bana bu imkanı sağladıkları için Teşekkür ederim."
Can ŞENTÜRK, Cemalpaşa Mağazası Meyve-Sebze Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Katılmadan önce bu eğitimle ilgili çok bilgi aldım. Herkes mükemmel olduğunu söylemişti. İnanmamıştım. Gözlerimle görmüş, kulaklarımla duymuş oldum, mükemmel bir organizasyon yaşadım. Müşterilerle ilgili iletişimin ve hizmetin nasıl olduğunu öğrendim. İnsanların nasıl davranışlardan hoşlandıını öğrendim. Ayrıca personel ve müşteri ilişkilerini öğrendim. Bu eğitim benim için çok faydalı oldu. Ayrıca mükemmel anlatımı için özellikle Metin ESER Bey’e çok teşekkür ederim."
Selçuk DOĞAN, Reşatbey Mağazası Meyve-Sebze Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimin bizlere faydalı olacağına inanıyorum. Bu eğitimi mükemmel uygulayan ve anlatan Sayın Metin ESER Bey için ayrıca teşekkür ederiz. Bizleri çok net açıklamalarla aydınlatıldığına inanıyorum. Bu hizmetin faydalı olacağına eminim."
Ali GÜNGÖR, Reşatbey Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok güzeldi. Tekrar tekrar eğitimlerinize katılacağım. Bu eğitimin bize çok faydası olacağını umuyorum."
Celal KOÇAK, Mavi Bulvar Mağazası Meyve-Sebze Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Verilen eğitimden memnun kaldım. Özellikle müşterilerin davranışlarını daha iyi kavrayıp daha iyi hizmet verilebilmesi açısından verilen örnekler mükemmeldi."
Ahmet BEGDE, Barajyolu Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Burada verilen eğitimin bizlere çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu eğitimin bütün personele verilmesi kanaatindeyim, bu tür eğitimlere devam edilmeli. Verilen eğitimde kavrama yeteneğimizi kullanmayı öğrendik. Eğitmen çok başarılıydı."
Hüseyin GÖK, Güzelyalı Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim mükemmeldi. Bu tür eğitimlerin faydalı olduğuna veya olacağıma inanıyorum. Bence bu eğitimlerin devam ettirilmesi gerekiyor. Ayrıca, bu eğitimler sayesinde personelin daha iyi kaynaştığına inanıyorum. En azından personel kendi arasında bilgi alışverişi de yapabiliyor."
Turgay KURCAN, Soli Kavşağı Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu tür seminerlerin bizlere çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tür seminerlerin devam etmesini istiyorum. Artı Performans’a ve ayrıca seminerleri düzenleyenlere teşekkür ediyorum."
Yunus MAYAL, Atatürk Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Görmüş olduğumuz eğitimde biliyorum diye yaptığım, ama bilmeyerek yanlış yaptığım şeylerin ne kadar çok ve önemli olduğunu öğrendim ve bu tür eğitimlerin devamlı olmasında fayda görüyorum. Artı Performans bu işi çok iyi biliyor."
Ayhan KARA, Soli Kavşağı Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bize böylesine güzel bir seminer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnanın ki böylesine güzel bir eğitimin Groseriye ve kendime katkıda bulunmaması imkansız. Çünkü sistematik olarak düşünmeyi ve bir çok hata ve eksiğimi bu seminerde gördüm. Artı Performans’a ve değerli eğitmenimize saygılar, teşekkürler."
Ramazan SARAÇ, Kurtuluş Mağazası Meyve-Sebze Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Müşteri ile ilişkilerimizin daha çok geliştirmek amacıyla hazırlanan bir eğitimdi. Mükemmeldi. Bize bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederiz."
M. Doysun YILDIRIM, Kurtuluş Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu toplantı umduğumdan yararlı oldu. Bizim hatalarımızı gözönüne çıkarmasını sağladı. Müşteriye nasıl yaklaşacağımızı nelerin doğru ve yanlış olduğunu öğrenme imkanımız oldu. Kendimi geliştirmem açısından çok iyidi. Teşekkürler Artı Performans."
Hakan Olcay TÜBERDİ, Soli Kavşağı Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok çok iyidi, TEŞEKKÜRLER."
Sinan GENCER, Soli Kavşağı Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Vermiş olduğunuz hizmetin şahsım açısından çok faydalı bir çalışma olduğuna inanıyorum. Umarım daha sonraki seanslarda bilgilerinizden yine yararlanırız."
Mehmet HİRESOĞLU, Mavi Bulvar Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Oldukça eğitici ve faydalı bir eğitim."
Savaş KARABULUT, Cemalpaşa Mağazası Kasap Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Verilmiş olan seminer oldukça faydalı ve anlam vermemiz gereken bir eğitim. Devamını temenni ediyoruz. Çünkü bu eğitimle hem kendimize, hem de müşterilere karşı daha olumlu bir şekilde davranmamıza yardımcı olacak."
Cumali ER, Reşatbey Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok anlamlı ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğitim çok güzel ve olumlu geçti. Eğitimde konuşulan konuları dinleyince ne kadar doğru şeylerin yapıldığını öğrenmiş oldum."
Necip CENGİZ, Güzelyalı Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Böyle eğitimlerin mutlaka devam ettirilmesi gerekir. Bu tür uygulamalar bizim kendimize olan güvenimizi biraz daha artmasını sağlar."
Hakan ÇAKMAK, Mavi Bulvar Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Almış olduğumuz eğitimin faydalı olduğuna inanıyorum. Bu tür eğitimlerin devamının yapılmasını istiyorum."
Abdurrahman ÇETİNER, Cemalpaşa Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Mükemmel hizmet için olumlu ve fayda sağlayacağına inanıyorum."
Kazım YILDIRIMCAN, Pozcu Mağazası Manav Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok iyi olumlu yönleri var. Müşteriye karşı bakış açısının değişmesini kesinlikle sağlıyor. Müşterilere iyinin iyisini verebilme, müşteriyi tatmin etme, müşteri memnuniyeti, müşteriyi kazanma yöntemlerini eksiksiz öğretiyor. İyi bir hizmet için yüksek fayda sağlayacağına inanıyorum. Artı Performans’a teşekkür ederim."
Salih SEVİLGEN, Evren Mağazası Manav Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Böyle eğitimlerin bizler açısından çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu eğitime defalarca katılınması gerektiğine inanıyorum. Ancak o zaman, bizler de sizler gibi düşünmeye başlarız."
Hüseyin BALBAY, Pozcu Mağazası Şarküteri Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 21 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok faydalıydı, çok memnun kaldım. Eğitmenimize saygı dolu teşekkürler ediyorum."
Halim GÜRGEN, Barajyolu Mağazası Manav Reyonu Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çalışmış olduğum sektörde firmamı ve müşterilerimizi daha fazla nasıl memnun edebileceğim ve faydalı olabileceğim konusunda bilgi geliştirmemde çok faydalı oldu. Diğer bütün personel arkadaşlarıma tavsiye edebilirim. Çok faydalı bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Artı Performans’ın her eğitimine katılmak isterim. Kendimi geliştirmem açısından kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Personel arkadaşlarımıza sürekli eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi taraftarıyım."
Mehmet FAKİOĞLU, Orta Reyon Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Müşterilerle olan ilişkilerimizde daha dikkatli olmayı. Beden dilimizi kullanmayı müşteri ihtiyaçlarını karşılarken daha düzeyli ve kaliteli hizmet sunmayı çok iyi yöntemlerle öğreten bir eğitim. Konuların gerçek sebeplerini anlamamı sağladı. Karar verme becerimi artırdı. Mesai arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Daha bilinçli bir şekilde hizmet sunsunlar diye. Sn. Metin ESER Bey’den tekrar eğitim almak isterim, çünkü çok kaliteli bir eğitim veriyor. Profesyonelce her konunun üzerine gidip sorunu çözme becerisi olduğu için bu eğitmeni tercih ediyorum."
Ersoy ALASIRT, Orta Reyon Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Söz konusu hizmet bana mağaza içerisinde müşterilerle olan diyaloglarda nasıl hareket etmem gerektiğini, beden dilinin önemini, olaylar karşısınds analitik düşünmeyi öğreterek çok faydalı oldu. Diğer mesai arkadaşlarıma tavsiye ederim, çünkü olaylar karşısında nasıl çözüme gidileceği ve beden dilini nasıl kullanacağı açısından. Aynı danışmandan eğitim ve hizmet almayı tekrar düşünürüm. Çünkü çok başarılı."
Abdulhamit KURT, Stajer Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bireysel olarak müşteri be toplumu oluşturan bireylere nasıl davranacağımızı ne şekilde ifade edebileceğimizi detaylarıyla öğretti. Bu hizmeti toplumu oluşturan tüm bireylere tavsiye ederim. Öğrenmenin yaşı olmadığını düşünüyorum. Her yaşadığımız olay bir deneyim ve ömrümüze kazandırılan olumlu şeylerdir."
Atıf ÖZER, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bundan sonraki çalışmalarımızda eksik veya yanlış yaptıklarımızı daha iyi anladık. Bu çalışmadan sonra eksik veya yanlışlarımızı tamamlayıp daha iyi hizmet vermemiz gerektiğini anladık. Hizmetle uğraşan herkese ve değer verdiğim arkadaşlarıma bu eğitimi kesinlikle tavsiye edeceğim. Çünkü daha iyi olmamız ve daha güçlü olmamız için ve hizmette kusur işlememek için bu eğitime mutlaka katılmak gerekir. Bu eğitim bence çok iyi."
Adem TOZKOPARAN, Orta Reyon Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Hizmet sektöründe olduğum için bu konulardan bir parça dahi aldıysam gelecek yaşamımda bana çok büyük faydası olacaktır. Kendimde olan eksik yanlarımı görmeme neden oldu. Bilmeden yapılan yanlışları bir daha tekrarlamamayı öğrendim. Bu sektörden para kazanmak isteyen her bireye tavsiye ederim. Eğitim hangi alanda olursa olsun şart olan bir unsurdur. Anlatım çok güzel, sürükleyici. Sn. Metin ESER Bey bu işin uzmanı olduğu için, Artı Performans’ın eğitimi de olsa, Sn. Metin ESER Bey’in eğitimlerini tercih ederim. Ondan daha fazla bilgi öğrenmek isterim. Eğitimin devamlılığını bekliyorum."
Türker ERGENE, Orta Reyon Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Davranış ve düşüncelerimizin daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kullanmamızı, sürekli aktif durumda bulunarak olaylara daha bilinçli yaklaşmamızı, problemleri büyütmek yerine çözüm bulmanın yöntemlerini öğreten mükemmel bir eğitimdi. Çözüme en kısa nasıl varacağımızı, her insanın kişiliğinin farklı olduğunu, olumsuz davranışların tümünün değil de parça parça (bölüm bölüm) nasıl olumlulaştırılacağının yollarını öğrendik. Bu eğitimi, sabit fikirli olan, beni bu yaştan sonra kimse değiştiremez diyen insanlara tavsiye ederim. Düşünceleri aktif, kendileri pasif olan insanlara tavsiye ederim. Bu eğitime katılınca kesinlikle değişeceklerini garanti edebilirim. Artı Performans’ın her eğitimine EVET."
Bektaş GELGÖR, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Hizmetin bana büyük faydası oldu. Müşteri ilişkisinde taşıdığımız sorumlulukları daha iyi nasıl yerine getirebileceğimizin yol ve yöntemlerini öğrendik. Her çalışana tavsiye edebilirim. Yaşayan herkesin bu konuları bilgilenmesi gerekir. Tabiki kısa bir zamanda aldığımız bu bilgilerin daha da devamını isteriz."
Şebnem GÜL, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Müşteri ile diyaloglarda ses tonunu kullanmanın etkisi. Prezentabl duruş. Doğru yaklaşım biçimi. Beden dilinin iletişimdeki etkisinin çok fazla olduğu. Yöneticilere ve yönetici adaylarına tavsiye ederim. Doğru etkili iletişim kurmaları için. Eğitmenin bilgisi, tecrübesi, deneyimi oldukça iyi, başka eğitimlerine de katılmayı çok isterim."
Şaziye KONUK, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Söz konusu hizmet bize işimizde daha başarılı olmamız için nasıl davranmamız gerektiği hakkında faydalı oldu. . Kendilerini geliştirme ve başarılı olmaları için, tanıdığım herkese tavsiye edeceğim."
Fatma GÖK, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bilgilerimi tazelememde ve bildiğimi sanıpta bilmediğim veya yanlış bildiğim konuları düzeltmemde faydası oldu. İnsan ilişkilerinde ilk önce diyalog ve dinlemenin önemini daha iyi kavradım. Hizmet sektöründe çalışan üst düzey yetkiliden en alt çalışana kadar herkesin bu eğitimi almasını dilerim. Sorunları geciktirmek için değilde, çözüme ulaştırıp daha ileriye gitmek için nasıl yöntemler kullanacağımızı öğrendik. Çok memnun kaldım. "
Oğuz YUMUŞAKER, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bildiğimiz konuları pekiştirmemizi sağlarken, bilmediğimiz bir çok şeyi de öğrenme fırsatımız oldu. Aynı sektörde çalışan arkadaş çevresine ve bu hizmetten haberi olmayan herkese kesinlikle tavsiye edebilirim. Benim aldığım faydayı başkaları da alsın isterim. Arkadaşlarla güzel bir ortamda eğlenceli bir eğitim verildi. Çok mutlu oldum."
Hasan AKMEŞE, Orta Reyon Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
" Öncelikle bu hizmetin devamını dilerim. Şirketimin beni Artı Performans’ın tüm eğitimlerine göndermesini şirketimden isteyeceğim. Artı Performans hakkında çok şey duymuştum, bu eğitimde kaliteyi gözlerimle gördüm. Ayrıca burada öğrendiğim bilgileri arkadaşlarla paylaşıp onlara mutlaka Artı Performans’ın eğitimlerine katılmasını tavsiye edeceğim. Evet. Çünkü konuları çok etkili örneklerle açılıyor ve gerçekten tam anlamıyla tatmin ediyorsunuz. Bu eğitimde bilgiye adeta doydum. Çok zengin bir içerikti."
Erhan MENCİK, Orta Reyon Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bildiğimin farkında olmadığım konular hakkında çok güçlü bir uyarıcı etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bu eğitimde, insanın bilinç altına yerleşmiş bir takım uygulamalarının yanlış olduğunu, yanlış bildiklerimizin de ne kadar doğru olabileceğini ve uygulayınca ne kadar fayda sağlayabileceğini gördüm."
İlker CANGERT, Stajer Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Daha çokça bilmediğimiz konuları öğretti, kısmen de unutmuş olup hatırlayamadığımız konularda hatırlamamızı sağladı. Tanıdıklarımın da yararlanması için onlara tavsiye edeceğim. Kesinlikle çok faydalı oldu."
Mehmet PEKKAN, Orta Reyon Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Müşteri diyalogunu nasıl yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı müşteri memnuniyetini nasıl sağlayacağımızı, güleryüzlü ve aktif olmanın bize faydaları daha güzel bir şekilde anlatılamazdı. Çok tatmin edici bir eğitimdi. Kendimizi geliştirmenin nasıl olacağını, bize ve çalıştığımız şirkete faydalı elemanlar nasıl olacağımız güzel bir şekilde anlatıldı ve etkilenerek dinledik. Herşey çok güzeldi. Teşekkürler. Başarıyı nasıl yakalayacağımızı daha iyi anladım. Hizmet sektöründe çalışan her elemana tavsiye ederim. Başarı yakalamak istiyorsa bu eğitimi alması şart. Evet. Başarıyı yakalatacak. Tek kelimeyle PROFESYONEL."
Mesut GÖK, Reyon


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Görmüş olduğum bu eğitimin bendeki bir takım eksikleri tamamlamış olduğuna, yeni görüş açıları öğrettiğine ve insan ilişkilerinde daha sağlıklı düşünmeme neden olduğuna şaşırarak tanık oldum. Eğitim beni çok etkiledi. Diğer arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Çünkü yaşamımızda bir takım zorluklarla karşılaşmaktayız, bu hizmetle de bu zorlukları kolaylıkla çözebileceğimiz yöntemler öğreniyoruz. Diğer eğitimlerinize de katılmak istiyorum. Çünkü insanların yeni bilgileri idrak etmede ve uygulamada zorluk çektiğimi ve bunun belli dönmede tekrar edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bu tür hizmetlerin firmalar tarafından daha aktif bir şekilde düzenlenerek iş hayatının getirdiği zorlukları daha kolay bir şekilde çözebilme metodlarının personele aktarmasını isterim."
Mehmet ALINMIŞ, Stajer Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Müşteriler ile nasıl doğru iletişim kurulur, sorunlara karşı nasıl çözüm bulunur öğrendik ve personel ve yöneticilerin hareketlerinin samimiyetinin müşteri açısından ne kadar önemli olduğunu daha iyi görmüş olduk. Bu hizmeti sadece perakendecilik sektöründe çalışanlara değil, iş hayatında insanlarla iletişim kuran herkese tavsiye ederim. Çünkü günümüzde sorunları çözmenin ve doğru adım atmanın en doğru yolu, doğru diyalog kurmaktan geçiyor. Bunun da bu eğitimde çok doğru bir şekilde izah edildiğine inanıyorum. Bu eğitimin mesleki yönden hem kendime hem de kariyerime faydalı olacağına inanıyorum."
Nida GÖNEN, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eksiklerimizi görme ve giderme şansını yakaladık. Birçok şeyi bilmemize ragmen basit şey deyip geçiştirmenin hata olduğunu, onların birçok problemin çözüm anahtarı olduğuna daha iyi bir şekilde öğrenmiş olduk. Herkese tavsiye ederim. Her yönüyle faydalı olduğuna inandığım için. Kendisiyle ve çevresiyle barışık ve başarılı olmak isteyenlerin mutlaka bu eğitimi alması gerektiği kanısındayım. Eğitmen Mükemmeldi, ifadeleri net ve açıklayıcıydı, konusuna çok hakimdi. Şirketlerin mutlaka bu hizmetlerden faydalanması onların kazançlarını arttıracaktır. Düzenli işletmeler ayakta durabilir. Diğerleri batmaya mahkumdur."
Yunus POLAT, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Hizmet sektöründe davranış politikası olarak aktif tarafta yer alabileceğimi ve bunun hiç zor olmadığını öğrendim. Bütün insanlara tavsiye ederim. Sektörün önemi yok, topluluk halinde yaşıyoruz ve bu eğitim bizim bütün hayatımızda pozitif etki edecektir. Olayları daha iyi algılayabilmek, kişileri daha kısa sürede analiz edip amaçlarıma istediğim ölçüde ulaşabilmek için, sürekli eğitim almam gerektiğini düşünüyordum: Artı Performans bunun için doğru adres."
Aslı TEKİN, Stajer Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çalıştığım sektördeki konumum itibariyle bire bir insan ilişkilerinde daha aktif bir yol izlemede bana faydalı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda bugüne kadar yaptığım hatalar varsa bunu ifade etmemi sağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle hizmet sektöründe çalışan arkadaşlara bunun yanı sıra etrafımda insanlarla iletişim kurma konusunda problem yaşıyan arkadaşlarıma bu eğitimi mutlaka tavsiye edeceğim. Çünkü bu sektörde ve aynı zamanda iletişimin gerçekten zorlaştığı şu günlerde bana ve etrafımdaki insanlara faydalı olduğunu eğitime katılarak bizzat gördüm. İlk def bir eğitiminize katıldım, çok faydalı olduğuna inanıyorum."
Ercan ÇINAR, Soli Kavşağı Stajer Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Kişisel iletişim bilgime katkıda bulundu. Tüm mağaza personeline ve bu işle uğraşan şahıslara kesinlikle tavsiye ederim. Satış Departmanını temsil ettiğimizden dolayı müşteri ve satıcı arasındaki tüm ikili ilişkiler hakkında yararlı bilgiler aldığıma inanıyorum. Eğitimlerinize tekrar katılmak isterim. Çünkü kendime birşeyler verdiğini hissettim. Kişisel gelişimime katkı ve yarar sağladığına inanıyorum."
H. Hüsnü BOZKURT, Soli Kavşağı Orta Reyon Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Müşteri memnuniyeti açısından birçok eksik yönümüzün tamamlandığını düşünüyorum. Aldığım bu bilgiler sayesinde sıradan bir personel olmaktan sıyrıldığımın farkına vardım. Müşterilerle olan diyaloglarımda bunu müşterilerimin de görüp fark edeceğini düşünüyorum. Tabiki bununla sınırlı olmayıp daha öğreneceğim çok şeyin olduğunu da biliyorum. Ben hu hizmeti benimle birlikte Groseri’ye emek veren mesai arkadaşlarımla paylaşmayı düşünüyorum. Ben buraya gelip bu eğitimi almakla çok şanslıyım, aynı şansın şirketim tarafından o arkadaşlarıma da tanınmasını isterdim. Nedenine gelince, market bir ekip işi A’dan Z’ye tüm personelin böyle bir bilinçle çalıştığını düşünürsek tabii ki her şey daha güzel olur. Bu eğitimin her anı bana yeni bir bilgi öğretti ve her yeni bilgi eğitim süresince benim bu alanda biraz daha gelişip bilinçlenmemi sağladı. Sn. Metin ESER Bey bu anlamda çok sürükleyici ve akıcı bir şekilde anlatarak bize gerekli olan her şeyi, motivasyonu, ilgiyi, enerjiyi, neşeli ve sıkmadan verdiği için onun başka eğitimlerine de mutlaka katılmak istiyorum."
Sevilay KUT, Pozcu Orta Reyon Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İnsan ilişkileri davranış biçimleri iletişim kurma teknikleri gibi bir çok konuda bilgi sahibi oldum. Yalnızca iş hayatında değil, sosyal hayatta da kullanılacak bilgilerin aktarılmasından dolayı çok memnun kaldım. Bu tür hizmetten herkes faydalanmalı. Özel sektörde bu tür hizmetler gözlemlediğim kadarıyla sık sık yapılıyor. Fakat devlet sektöründe çalışanların bu tür seminerler aldığından bilgim yok, umarım onlarda faydalanır. Bence herkes bu tür eğitimleri almalı. Eğitmen mükemmeldi. Aktarımları, konuyu bağlamaları ve örnekleri çok çok iyidi. Ayrıca uslup çok çok iyidi. Artı Performans’ın eğitimleri kesinlikle devam etmeli, periyodik olarak farklı konularla sürdürülmeli."
Eylem ÖZKOSİF, Soli Kavşağı Stajer Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İnsanlarla daha iyi iletişim kurabilmek ve anlamak için ne gibi davranışlarda bulunmamız gerektiğini ve kişiliğin nasıl değiştirilebildiğini öğrendim. Çevresindeki insanlarla iletişiminde aktif olmak isteyen herkese bu eğitimi önereceğim. İnsan olmanın özelliği olan iletişim becerisinin her zaman daha ilerisini, daha iyisini, doğrusunu yapabilmek adına tekrar Artı Performans’dan eğitim almayı çok isterim. Teşekkürler."
Filiz MUTLU, Personel İşlemleri Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bir çok bilmediğimiz şeyleri öğrendim. Mağazamızda çalışan ve diğer arkadaşlarıma da verilmesini rica ederim. Eğitmen çok iyidi. Konuları etkileyici, güzel ve net olarak aktardı. Bu eğitim kısa bir süre içinde iİnsanların bilgilenmesini ve uygulama becerisi kazanmasını sağlıyor."
Ahmet POLAT, C..Paşa Orta Reyon Sorumlusu


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Doğru şekilde davranmak görecelidir. Bu eğitim sayesinde herkesçe kabul gören davranış tarzlarını öğrenmiş oldum. Nasıl davranacağım konusunda daha da bilinçlendim. Aslında insanla bire bir ilişki gerektiren her iş kolunda gerçekleşmesi gereken bir hizmet. Sonuçta çoğu birey davranış yöntemlerini bilinçli bilmediğinden ötürü aldığı tepkiyi anlamıyor bile. Artı Performans’ın tüm eğitimlerine katılmayı isteten bir eğitim. Bilmekle bildiğinden emin olmak, ikincisi bu eğitimle sağlanıyor olsa gerek. Kusursuz bir eğitimdi."
Yasemin ORGUN, Geçit Mağazası Stajer Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 20 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Mağazacılık deneyimlerimizi bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Dinleme, sonrasındaki etkili iletişim, mağaza içinde personel - müşteri ilişkileri içinde aktif yönetim nasıl yapılır, öğrendik. Hizmetin sadece ürünle olmadığını, hitabet, sunuş, iletişim, davraış vb. ile olduğunu ve bunların kompleks bir biçim olduğunu gördük. Bu hizmeti özellikle karşılıklı iletişimi yoğun olan ve her an toplum içinde farklı insanlar ile münasebeti olan iş kollarına tavsiye ederim. Ayrıca bu eğitim her bireye günlük hayatında da çok fayda verecek bir eğitim. Aynı şirket ve danışmandan yine almayı isterim. Gelişen iş organizasyonunda bu tür eğitim faaliyetleri bizim gelişimimiz için büyük bir fırsat."
Kamuran KURDAL, Güzelyalı Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Müşteri ile ilgili sorunlarda veya diğer durumlardaki yaklaşım tarzları hakkında bilgi sahibi oldum. Kendi alt personelime ek olarak verilmesini istiyorm. Çünkü müşteriyle her zaman bire bir ilişki içerisinde olan kişiler (personel), müşteriye nasıl davranacağını bilmeli. Artı Performans’dan yine eğitim almak isterim."
Ersin ERTAN, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
" İş yaşamımızda pratik, püf noktası diyebileceğimiz çok değerli bilgiler aldık. Ayrıca, günlük yaşamda ihtiyacımız olan bilgilerin üzerinden geçerek yeni bir motivasyon sağlandı. Hizmet sektöründe çalışanlara. Market, hastane, otel vs. gibi direkt müşteri ile ilgili faaliyet gösterenler, bu eğitimi mutlaka Artı Performans’dan almalı. Bu eğitimlerin devam etmesini isterim. Eğitmenin anlatımı mükemmel, akıcı, anlaşılır, sade olmaya çok önem veriyor."
Zuhal KARACAN, Pazarlama, Halkla İlişkiler Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Davranış Geliştirme konusunda çok etkili bir eğitim. Eğitmen, eğitim tekniklerini çok iyi kullanıyordu. Bana çok büyük fayda sağladı. Her insanın alması gereken bir eğitim, tüm kurumlara önerilebilirim. Artı Performans’dan yeni eğitimler almayı kesinlikle düşünüyorum. Mükemmel bir eğitim, tasarım, içerik, anlatımda netlik, çok yüksek kalite. Her şey çok çok iyidi."
Filiz KOR, Yönetici Sekreter


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Mağazacılığın tümü hakkında hem sıkı bir gözden geçirme hem de eğitim oldu. Mağazacılık gibi hizmet veren kuruluşlara şiddetle tavsiye ederim. Mağazacılık Hizmeti, bu konuları iyi bilmeyi ve uygulamayı gerektiriyor. Bazı konuların detay eğitimlerine de katılmayı isterim. Bu çalışmalarımızın devamını getirmeliyiz. Artı Performans, her çalışmada, biraz daha bakış açımızı genişletiyor, her çalışmada bizi biraz daha güçlendiriyor. Teşekkür ediyoruz."
Hülya ÖZKUL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Olaylara daha çok dikkat etmemiz gerektiğini bu eğitimde anladım. En azından Aktif – Pasif teoremini bundan sonra daha bilinçli uygulayacağım. Buna benzer eğitimleri biz de personele vermeye çalışıyoruz, ama böylesine etkili olmuyor, personelimin de bu eğitime katılmalarını çok isterdim. Olayların örneklerle açıklanması anlatımı zenginleştiriyor ve hafızada kalmasını kolaylaştırıyor. Artı Performans’ın eğitimlerine tekrar katılmak isterim."
Özlem SÖNMEZ, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bireysel davranışın yönetime etkisi ve kişilik değişiminin önemi konusunda çok değerli bilgiler aldığımı düşünüyorum. Tüm Groseri çalışanlarına bu eğitim uygulanmalı. Çünkü uygulamada bazı konularda eksiklerimiz var. Artı Performans’ın tüm eğitimlerine katılmayı isterim. Özellikle Personel Yönetimi konusunda eğitim almak isterim. Eğitmen çok derin bir bilgi birikimine sahip, işine hakim ve işini iyi yaptığını düşüyorum. Tabii ki tecrübe de var."
Ali ÖNDER, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Mağazacı ve müşteri arasındaki diyalogda yardımcı olacağı kanaatindeyim. Mağazacılık bilgimizi daha da perçinledi. Özellikle personellere bu eğitim verilmeli, müşteriyle bire bir en çok diyalogu personel kurmak zorunda olduğu için. Artı Performans çok iyidi. Eğitmenin anlatım ve yaklaşım güzeldi. Akıcı ve anlaşılabilir bir kompozisyon sergiledi. Bu tür eğitim hizmetini kesinlikle gerekli görüyorum. İnsanoğlu her zaman veri almaya açık bir varlıktır. Eğitim mükemmeldi. Katılımcı ne kadar alıcı olursa o kadar mükemmel bir sonuç çıkar düşüncesindeyim."
Mücra TANIR, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Davranış biçimleri ve satışta durum yönetimi, müşteriye daha iyi nasıl hizmet verileceği detaylarıyla anlatıldı. Bu hizmeti, çalışma arkadaşlarıma ve personellerimize tavsiye edeceğim. Bu eğitim tekrar tekrar alınmalı. Tekrarlama ile daha kalıcı olacağına inanıyorum."
Hakan BAŞTÜRK, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Satış konusunda daha aktif ve başarılı olmanın püf noktalarını ve detaylarını görmemizi ve bildiklerimizi de tekrar hatırlamamızı sağladı. Bire bir satış işi ile uğraşan yakın çevremdeki arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Diğer eğitimlerinize de katılmayı çok isterim. Tüm konular ve örnekler bizi doğrudan ilgilendiyordu."
Düriye YÜKSEL, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İş alanında uygulayabileceğim yeni fikirler öğrendim. Daha önce öğrendiğim ama zaman içerisinde unuttuğum bilgileri hatırladım. Bu öğrendiğim ve hatırladığım konular ile birlikte ileride karşılaşacağım problemlerde daha rahat hareket edebileceğimi düşünüyorum. Bu hizmeti hizmet sektöründe çalışan bütün kademedeki çalışanlara tavsiye ederim. Çünkü insanın ufkunu genişletiyor. Artı Performans’ın eğitimlerine tekrar katılmak isterim. ÇOK KALİTELİ."
Mustafa CANATAN, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Düşünce ve davranış konusunda, müşteriye yaklaşımlar ve iletişim konusunda bilgiler aldım. Bu hizmetin Groseri’de çalışan personele verilmesini tavsiye ederim. Müşteriyi daha iyi anlamaları ve daha iyi hizmet vermeleri konusunda daha yüksek bir anlayışa sahip olmaları için. Metin ESER Bey’in eğitimlerine tekrar katılmak isterim. Oldukça bilgili. Çok etkilendim. Konular çok geniş ve çeşitliydi, fakat eğitmenimiz oldukça bilgili."
Çiğdem TOSUN, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bilgilerin ve düşüncelerin gündem belirlemedeki önemi. Bu eğitimi tüm satıcılara öneririm."
Serdar SERDAROĞLU, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu seminerde eğitim verilirken olaylara aktif-pasif kavramlarının kullanılması, farklı açıdan bakmamı sağladı. Çok etkili bir yöntem. Her konuyu aktif-pasiflerle değerlendirebilme imkanımız olacağını düşünüyorum. Bu hizmeti direkt satış, yani perakende sektöründe olanlara kesinlikle tavsiye edebilirim. Satışta; sizin anlattığınız kavramların ve yöntemlerin kullanılması daha verimli olacaktır."
Tunç SAYILGAN, Sebze-Meyve Satınalma, Satış Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Düşünceyi geliştirme teknikleri ve davranışı yönetme, bireysel iletişimde kişisel imaj ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda kendime de aktarıp uygulayabileceğim bilgiler edindim. Müşteri hizmeti sağlamaya çalışan her personelin bu eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Kişinin kendini dışarıdan görüp, kendine müşteri gözüyle bakabilmesi için bu ayrıntıların tekrar hatırlatılması gerekir. Alınan eğitimlerin ileri aşamadaki basamakları ile ilgili konularda kendimi yenilemek ve geliştirmek amacıyla tekrar Artı Performans’dan eğitim hizmeti almayı isterim. Teşekkür edip, devamını diliyorum."
Elif GENÇMAN, Mağaza Müdür Yrd.


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Aktif ve Pasif Teoreminin insan hayatındaki önemi çok iyi anlatıldı. Davranış biçimlerinin günlük yaşamdaki önemi ve iş yaşamındaki rolü örneklerle gösterildi. Zevk alarak eğitime katıldım ve vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım. Başka eğitimlerinize katılmayı da çok istiyorum. Çünkü eğitim sıkıcı değil. Anlatım çok güzel. Eğitim eksikliğinin giderilmesi bakımından Artı Performans’ın tüm eğitimlerini takip edeceğim."
Teyfik Fikret GÜLŞEN, Et Satınalma - Satış Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu hizmet neticesinde müşteri ilişkilerimde daha başarılı olacağım. Detaylara dikkat edebileceğim, söz söylemeden beden diline, iletişimden harekete kadar her konuda kapasitemi artıran bir eğitim oldu. Bu hizmeti çalışanlarıma tavsiye edebilirim. Artı Perfomans’ı takip edeceğim, bu işi çok iyi yapıyorlar. Bu tür hizmetlerin satıcı-alıcı arasında olumlu etkiler yapabilmesi için belli aralıklarla tekrarlanması faydalı olur diye düşünüyorum"
Salih KUTLU, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitimin bana çok faydası oldu. Davranış biçimlerinin iş hayatında rolü çok önemli, davranışların mutlaka geliştirilmesi gerekli. Bu sektörde görev yapan herkese tavsiye edilebilir. Diğer konularda da Artı Performans’dan eğitim almayı kesinlikle ve zevkle düşünürüm."
Kazım ÖNÜR, İcra Kurulu Üyesi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitimde öğrendiklerimi, bundan sonraki İş ve Sosyal hayatıma uyarlamaya çalışacağım. Çalışan personele ve dostlarıma bu eğitimi tavsiye edeceğim. Çünkü modern toplumlarda insan ilişkileri çok önem arz etmektedir. Artı Performans’ın tüm eğitimlerini almak isterim, çünkü eğitimin sınırı yoktur. Aynı zamanda aktif olmayı sürekli hale getirebiliriz. Bu eğitim hizmetlerinde esas unsur insan olduğu için, kısmet olursa diğer konularda da eğitim almak isterim."
Zahit ERKEK, Muhasebe - Bilgi İşlem Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"İnsanın davranışında değişikliğin sağlanabileceğini, düşünceyi geliştirmede eğitimin önemli olduğunu, Aktif – Pasif ilişkisini, kişisel imajın önemini, mağazamızda hangi nitelikte personelin çalışması gerektiğini, satış tekniklerini, satışla iligili tüm hususları kapsayan çok çok iyi bir eğitim. Satışla ilgilenen firmalara kesinlikle tavsiye ederim. Yeniden Sn. Metin ESER Bey’den eğitim almayı düşünüyorum. Çünkü anlatımı çok etkili. Artı Performans’dan çok ileri yöntem ve bilgiler öğreniyorum."
Hacı ÇINAR, Bilgi İşlem Şefi


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Karşılaştığımız firma veya müşteriye nasıl davranacağımızın dışında, günlük yaşam içinde de kullanabileceğimiz çok önemli bilgiler öğrendik. Bu eğitimi, bütün Groseri çalışanlarına tavsiye edeceğim."
Ömer BİLİK, Depo ve Lojistik Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çağdaş bir hizmet verebilmemiz için neler yapabileceğimiz konusunda bizlerin bizleri aydınlattı. Ufkumuzu açtı ve bizlere yaptığımız işlerde en doğru bir şekilde yapmamıza yardımcı oldu. Tüm perakende sektörüne ve buna benzer işletmelere tavsiye ederim. Sn. Metin ESER Bey’den tekrar eğitim almak isterim, Çünkü çok akıcı, sıkıcı değil ve etkileyici. En başta motivasyonumu artırdı, bilmediğim bir çok konuda önümdeki sis perdesini kaldırdı."
Mustafa ÖZÇÜRÜMEZ, Finansman Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
" Tüm satış alanlarında faaliyet gösterenlere tavsiye edebileceğim bir eğitim. İşin teknik anlamda nasıl uygulanacağını çok iyi öğretiyor. Artı Performans’ın eğitimlerine sürekli katılmak isterim. Eğitimlerin sürekli yapılıp konunun gündemimizde hep canlı tutulması gerekir."
Hasan ATAKAY, Mağaza Müdürü


GROSERİ GIDA ve İHTİYAÇ MAD. LTD. ŞTİ., 19 KASIM 2005, ADANA
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimle, daha sıkı bir iletişimi nasıl kuracağım hakkında bilgi sahibi oldum. Aktif - Pasif teoremi çok faydalı bir yöntem. Sorunların çoğunun davranışın olumlu değişmesiyle çözüleceğini düşünüyorum. Sn. Metin ESER Bey, derin bilgisi, çok etkileyici birikimi olan, sorunlar karşısında kesin ve net çözümler üreten ve bunu da karşısındakine çok iyi sunan bir profesyonel. Tüm bireylere bu eğitimi öneririm, çünkü insanlar iletişim kurmadan yaşayamazlar. Şirketimizin Yönetim Danışmanlığını da yürütmekte olan Sn. Metin ESER’in her eğitiminin sonunda yeniden eğitim almayı arzu ederek eğitim salonundan ayrılıyorum. Çünkü uzmanlık alanı yaptığımız iş kolunda ve konulara derinlemesine hakim. Son derece ciddi bir yaklaşımı var, bu durum eğitime konsantrasyonumuzu artırıyor. Kişiliğine duyduğumuz saygı da her söylediğini dikkatle dinlememize sebep oluyor. Örnekleri son derece pratik hayattan, teoride kalmayıp 12 saat boyunca eğitimde ilgili ve canlı kalmamızı sağladılar. Artı Performans’a ve Sn. Metin ESER Bey’e çok teşekkür ediyorum."
Levent UĞURSES, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür


BOROK MOBİLYA A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok faydalı oldu. Artık bir şeyleri yaparken doğru olup olmadığını düşünme ihtiyacı duyacağım. Sadece iş hayatım için değil, özel hayatım için de."
Serap DİNÇER, Satış Danışmanı


BOROK MOBİLYA A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok keyifli ve verimli bir eğitim olduğuna inanıyorum. Bizim aslında yaptığımız ama mantığı bilmediğimiz davranışlarımızı, düşüncelerimizi inceledik. Bazı şeyleri neden - nasıl yapmamız gerektiğini öğrendik. Satış sürecini inceledik. Artık nasıl bir yol izleyeceğimizi net olarak biliyoruz. Teşekkür ederiz."
Arzu KARAOĞLAN, Satış Danışmanı


BOROK MOBİLYA A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Aldığım eğitimden ve değerli bilgilerinizi bizimle paylaşmış olmanızdan çok memnun oldum. Teşekkürler."
Sare KİPER, Satış Yöneticisi


BOROK MOBİLYA A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitim başladığı saatten itibaren gerçekten Satış Danışmanı olduğumu anladım. Soru ve cevaplarımla müşterime nasıl davranacağımı, nasıl karşılayacağımı daha iyi anladım. Eğitiminiz için Teşekkürler."
Caner BAYIR, Satış Danışmanı


BOROK MOBİLYA A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eksiklerimizi görmemizi sağladı ve kendimize yönelik çalışma yapmamız gerektiğini hissettirdi. Tezgahtarlıktan çıkmamız için bize yol gösterdi."
Şükrü KILIÇBOĞAN, Satış Danışmanı


BOROK MOBİLYA A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Çok zevkli bir eğitimdi. Birçok şey öğrendiğimize inanıyorum, Teşekkür ederim."
Hüseyin ÇİÇEK, Muhasebe


BOROK MOBİLYA A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bu eğitimden sonra müşteri ile olan ilişkilerin daha doğal bir şekilde gelişmesini öğrendim. Eğitimin sadece satışla ilgili değil, kendi hayatımızda da bir yeri olduğunu anlayabildik. Öğrendiklerimi kendi hayatımda da kullanacağım alanlar açabileceğim."
Şeyda KARACAN, Sevkiyat Hizmeti - Bayi Satış


BOROK MOBİLYA A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Eğitimi veren İşletmecilik Sistemleri Danışmanı Sn. Metin Eser'e bize verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Aldığım destek ve bilgiler sayesinde dünden daha farklı düşündüğüme eminim. Sizin ve bizim başarılarımızın devam etmesi dileğiyle."
Belgin ELMALI, Satış Danışmanı


BOROK MOBİLYA A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Sn. Metin Eser'e ve Eğitim Asistanına çok teşekkür edip, başarılarınızın devamını diliyoruz."
R. Deniz ASLAN, Sekreter


KAZANÇLAR A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Geçmiş dönemlerde Arçelik A.Ş. bünyesinde zaman zaman birkaç saat bu tür satışa yönelik eğitim almıştım. Ama bu tür 12 saat üzerinde bir eğitimin bana neler kazandıracağını şu an düşünüyorum ve kendime güvenimin şu andan itibaren çok farklı olacağından eminim. Bu eğitimden çok keyif ve bilgiler aldım. İnşallah bunları şirket bünyesinde kullanıp katkı sağlayacağım."
Ünal SEVEN, Satış Danışmanı


KAZANÇLAR A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Katıldığımız eğitimle yanlışlarımızı anlayıp, doğru olanı uygulamak ve mağazamız için en uygun olanı yapmak için davranışlarımız gelişti. Teşekkür Ederiz."
Vacide AKDEMİR, Satış Danışmanı


KAZANÇLAR A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bana göre eğitim ezbere dayanmamalı. Eğitiminizin ezbere dayanmayan, doğal bir anlatımı var. Vermiş olduğunuz eğitimin içerisinde anlatılan, vurgulanan konunun örneklerle belirtilmesi insanların daha çok aklında kalmasını sağladı. Güzel bir eğitimdi."
Şerife GÖÇMEN, Satış Danışmanı


KAZANÇLAR A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bu zamana kadar öğrenmiş olduğumuz bilgileri gözden geçirmiş ve artı bilgiler öğrenmiş olduk. Bu gibi eğitimlerin belirli periyotlarla yapılması çalışanlar için çok iyi olur. Ayrıca yolunuz Mersin'e düşerse Mağazamıza bekleriz. Herşey için teşekkür ederiz."
Ali UYKAL, Mağaza Müdürü


KAZANÇLAR A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Bugüne kadar düşündüğüm birçok kavram hakkında düşüncelerim değişti. İnsanlarla diyalog esnasında nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Satış konusunda bildiğim yanlışların değişmesine, hiç bilmediğim doğruları öğrenmeme vesile oldu. Teşekkür Ederim."
Recai ÖZDOĞRU, Muhasebe


KAZANÇLAR A.Ş., 26 ŞUBAT 2006, MERSİN
(Mağazacılık Davranış Geliştirme Eğitimi sonrasında)
"Faydalı bir eğitim oldu. Artık birşeyleri yaparken doğru olup olmadığını düşünme ihtiyacı duyacağım. (Sadece iş hayatı için değil, özel hayatım içinde.)"
Serap DİNÇER, Satış Danışmanı

 

daha fazlası için tıklayınız.