APED

 

 

 

 

 

Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Copyright ©2004 by Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved. Tüm Hakları Saklıdır. Bu Belgenin Tümü ya da Bir Kısmı Kopya Edilemez, Ticari Olan ya da Olmayan Hiçbir Amaç İçin Kullanılamaz, Yayımlanamaz. Aksi Durumun Oluşması Halinde Sebebiyet Veren ve Faydalanan Kişi ve Kuruluşlar Tüm Sonuçlarıyla Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Şimdiden Üstlenirler.

 

SEKRETERYA HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

(SHYA)

 

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim tarihleri, eğitim yeri ve eğitimin detayları hakkında bilgi@artiperformans.com adresinden bilgi alınız.

 

EĞİTİMİN AMACI

Günümüzün sistematik işletme yönetiminde gittikçe hizmet alanı ve etkinliği genişleyen Sekretarya  Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı çalışanlarının sistem yönetim kriterleri ile ihtiyaç duydukları iş tekniklerini ve uzmanlığı edinmelerini sağlamak; böylece istihdam edildikleri firmaların işleyişi içinde aktif bir rol üstlenmelerini temin etmek; Sekretarya  Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı uygulamalarını iyileştirerek uluslararası standartlara uygun bir iş ve dokümantasyon yönetimi geliştirmek.

 

EĞİTİMİN ÖZELLİĞİ

Söz konusu eğitimimiz, bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. APED uzmanlarınca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

·    Sekretarya  Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Kavramları

·    Sekretarya  Hizmetleri Yönetiminde Dokümantasyonun Yeri Ve Önemi

·    Dokümantasyon Türleri

·    Dokümantasyon Nitelikleri

·    Dokümantasyonun Yönetimsel İşlevleri

·    Dokümantasyonun İzlenebilirliğe Katkısı

·    Sekretarya  Hizmetleri Yönetimi İçerisinde Dokümantasyonun Görevleri

·    Ofis Çalışanlarının Görev Yaptığı Bürolarla Hizmetin Sunulduğu Yönetici Odalarının Görünümü

·    Ofis Yöneticisinin Repertuarı

·    Ofis Çalışanlarının Yazışmalarda Dikkat Edecekleri Hususlar

·    İyi Yazı Ve Özellikleri

·    Yazışma Şekilleri

·    Ofis Çalışanları ile Yöneticinin Dosya Sisteminin Oluşturulması

·    Ofis Çalışanlarının Etkili Ve Güzel Konuşması

·    Ses Tonu

·    Nezaket Dışı Konuşmadan Kaçınmak

·    Konuşmada Başarılı Olmanın Yolları

·    Etkili Telefonda Konuşma Yöntemleri

·    Telefon Konuşmalarında Ses

·    Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

·    Telefon Kayıt Formu

·    Randevu Tespitlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

·    Randevu Alma

·    Kabul Edilmeyen Randevuların İptali

·    Sekreterin İş Sahipleri ve Konuk Kabullerinde Dikkat Edecekleri Hususlar

·    Konukları İçeri Almak

·    Konukların İsimlerinin Kaydedilmesi

·    Protokol

·    Ofis Çalışanlarının Not Ve Mesaj Alırken Dikkat Edeceği Hususlar

·    Sekreterin Büro Hostesliği

·    Sekreterin Yönetimdeki İşlevi

·    Sekreterin Seyahat Programlarını Düzenlemesi

·    Seyahat Öncesi Hazırlıklar

·    Seyahat Programının Yapılması

·    Sekreterin Toplantılardaki Etkinliği

·    Sekreterin Toplantı Görevleri

·    Ofis Yöneticilerinin Toplantılardaki Etkinliği

·    Ofis Yöneticilerinin Toplantı Görevleri

·    Toplantıya Davet

·    Toplantı Odasının Hazırlanması

·    Dokümantasyon Sisteminin Kurulması

·    Dokümantasyon Prosedürlerinin Hazırlanması

·    Kayıtların Tutulması ve Kontrolü

·    Sistematik Dokümantasyon ve Kayıtların Prosedürlere Uygunluğunun Denetimi

·    Dokümantasyon ve Kayıt Takip Formu

·    Dosyalama ve Arşiv Sisteminin Kurulması

·    Dosyalama ve Arşiv Kurallarının Kontrol Sistemleri

·    Yazılı Yönetim

·    İç Yazışma Yöntemlerinin Belirlenmesi

·    Dış Yazışma Yöntemlerinin Belirlenmesi

·    Yazışmalarda “gelen evrak” – “giden evrak” sistemi

·    Evrak Değerleme ve Havale Sistemi

·    Evrak Gizlilik Sistemi

·    Evrak İmha Sistemi

·    Manyetik Dokümantasyon Sistemi

·    Bilgisayar Programları İle İş Yönetimi ve Kayıt Tutulması

·    Manyetik Ortam Kurallarının Oluşturulması

·    Yazılı ve Manyetik Sürece İlişkin Şirket Hukukunu Koruyucu Kuralların İhdası

·    Doküman ve Kayıt Prosedürlerinin Hizmet Akitlerinde ve Talimatlarda Yer Alması

·    Kural Ailelerinin Yönetmeliklerde Toplanması

·    Yönetmelikler İle Yönetim Tekniklerinin Geliştirilmesi

·    Dokümantasyon Sisteminin Denetlenmesi

·    Yönetimin Dokümantasyon Sistemini Gözden Geçirmesi ve Geliştirmesi

·    Dokümantasyon Sisteminin Belgelendirilme Süreçleri

 

KATILIMCI PROFİLİ

Sekretarya görevini yürütmekte olan tüm çalışanlar, Yönetici Asistanları ve Sekreterler; yönetim kademelerinde çalışıp da sekretarya hizmeti alan tüm yöneticiler, her kademe için yönetici adayları, iş ve dokümantasyon yönetimi standartlarını uygulamada geliştirmek isteyen herkes.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saat

KATILIM KOŞULLARI

·         Öğle yemekleri, çay-kahve, meşrubat, diğer ikramlar ve eğitim malzemeleri ile otopark hizmeti şirketimizce karşılanacak olup, ücrete dahildir.

·         Aynı şirketten 3-5 (üç-beş) kişi katılımlarda % 5; 6-9 (altı-dokuz) kişi katılımlarda % 7; 10 (on) kişi ve üstü katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

·         Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.

·       Kesin kayıt için Eğitim Talep Formunu doldurup e–mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

·         Artı Performans, önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da eğitim salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

 

 

Bize Ulaşın   : www.artiperformans.com
Bilgi için : bilgi@artiperformans.com

  

 

Artı Performans’tan haberler için tıklayınız.