APED

 

 

 

 

 

Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Copyright ©2004 by Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved. Tüm Hakları Saklıdır. Bu Belgenin Tümü ya da Bir Kısmı Kopya Edilemez, Ticari Olan ya da Olmayan Hiçbir Amaç İçin Kullanılamaz, Yayımlanamaz. Aksi Durumun Oluşması Halinde Sebebiyet Veren ve Faydalanan Kişi ve Kuruluşlar Tüm Sonuçlarıyla Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Şimdiden Üstlenirler.

 

ÇALIŞAN VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞI İÇİN

KURUMSAL KÜLTÜR YÖNETİMİ

(KKYE)

 

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim tarihleri, eğitim yeri ve eğitimin detayları hakkında bilgi@artiperformans.com adresinden bilgi alınız.

 

 

EĞİTİMİN AMACI

İç ve dış tanıtım süreçleri içinde kurum değerliliğinin yaratılmasını, çalışanın ve müşterinin firmayı kurum olarak algılamasını sağlamak; kurumsallaşmanın fikri altyapısını oluşturmak ve başarı şartlarının etkin olarak uygulanmasını sağlayarak güçlü bir kurumsallaşma yaratmak, çalışanda ve müşteride kuruma aidiyet duygusu kazandırmanın yol ve yöntemlerini göstermektir.

 

EĞİTİMİN ÖZELLİĞİ

Söz konusu eğitimimiz, bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. APED uzmanlarınca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

·    Kurum Yaratma ve Çalışan İlişkisi

·    Kurumun Tanımı

·    Kurumsallaşmanın Önemi

·    Kurumsallaşmanın Firmalar Açısından Faydaları

·    Kurumsallaşmanın Tüketiciler Açısından Faydalar

·    Kurum Yaratma Ve Başarı

·    Kurumsal Gelişme Faaliyetleri

·    Kurum İmajı Ve Satışa Etkileri

·    Kurumsal Kültürün Çalışma Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi

·    Kurumsallaşmanın Başarı Şartları ve Etkili Kurumsallaşma Stratejileri

·    Kurumsallaşmanın İnsan Kaynakları Yönetimindeki Önemi

·    Kurum Kültürü Açısından Kurum Taahhütlerinin Önemi

·    Kurumsal Aidiyet Duygusunun Tanımı

·    Aidiyet Oluşturmada / Kazanmada Takip Edilecek Basamaklar

·    Aidiyet Stratejisinde Kullanılacak Temel Yaklaşımlar

·    Çalışana Ve Müşteriye Aidiyet Duygusu Kazandırmak İçin Kullanılan Yöntemler

·    Kurum Kültürünü Yeniden Yapılandırmak İçin Kullanılan Yöntemler

·    Kurum Kültürü Yaratılmasında Yönetimin Görevleri

·    Kurum Kültüründe Yönetimin Üç Boyutu

·    Teknik Boyut

·    Beşeri Boyut

·    Kavramsal Boyut

·    Yönetim Yaklaşımları

·    Klasik (Geleneksel) Yaklaşım

·    Neo – Klasik (Davranışsal) Yaklaşım

·    Yeni Yönetim Yaklaşımları

·    Bilimsel Yönetimin İlkeleri

·    Kurum Kültürünün Performans Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi

·    Kurum Kültürünün Mutluluk ve Huzur Verici Etkisi

·    Kurum Kültürünün Katmanları

·    İnançlar – Varsayımlar

·    Kurumsal Kültürün İşlevi

·    Kültürel Farklılıklar

·    Kültürün Görünen, Sembolik Özellikleri

·    Paylaşılan Değerler Nasıl Oluşuyor?

·    Hızlı Değişim

·    Kültür Modelleri

·    İnsana Yaklaşım

·    İş Ahlakının Gündemdeki Konuları

·    Etik İlkeler

·    Etik Dışı Davranışlar

·    Hiyerarşik Düzeylere Göre Yönetim Becerileri

·    Yöneticilerin Kavramsal Becerilerini Geliştirme

·    Fark Yaratan Kurumsal Özellikler

·    Kültür Değişikliği Oluşturmanın Gizli Tuzakları

·    Kurumsal Mükemmelliğin Nitelikleri

·    Kurum Kültürü Ve Aidiyet Duygusunun Başarıya Katkısı

·    Kurum Kültürü İçin Kalite Politikası Oluşturma

·    Kurum Kültürü İçin Hedefler Geliştirme

·    Kurumsal Kültür Stratejileri

·    Güçlü Kurum – Güçlü Ekip – Mutlu Çalışan Zinciri Yaratma

·    Kurum Kültürü İle Katma Değer Yaratma

·    Kurum Kültürünün İç ve Dış Tanıtıma Katkısı

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm çalışanlar, kurumsallaşmayla ilgili herkes ve reklam şirketleri.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saat

KATILIM KOŞULLARI

·       Öğle yemekleri, çay-kahve, meşrubat, diğer ikramlar ve eğitim malzemeleri ile otopark hizmeti şirketimizce karşılanacak olup, ücrete dahildir.

·      Aynı şirketten 3-5 (üç-beş) kişi katılımlarda % 5; 6-9 (altı-dokuz) kişi katılımlarda % 7; 10 (on) kişi ve üstü katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

·      Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.

·     Kesin kayıt için Eğitim Talep Formunu doldurup e–mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

·     Artı Performans, önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da eğitim salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar. 

 

Bize Ulaşın   : www.artiperformans.com
Bilgi için : bilgi@artiperformans.com