APED

 

 

 

 

 

Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Copyright ©2004 by Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved. Tüm Hakları Saklıdır. Bu Belgenin Tümü ya da Bir Kısmı Kopya Edilemez, Ticari Olan ya da Olmayan Hiçbir Amaç İçin Kullanılamaz, Yayımlanamaz. Aksi Durumun Oluşması Halinde Sebebiyet Veren ve Faydalanan Kişi ve Kuruluşlar Tüm Sonuçlarıyla Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Şimdiden Üstlenirler.

 

LİDERLİK: BİZ YARATMA

(LBYE) 

 

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim tarihleri, eğitim yeri ve eğitimin detayları hakkında bilgi@artiperformans.com adresinden bilgi alınız.

 

EĞİTİMİN AMACI

Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarının sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlanmaktır.

 

EĞİTİMİN ÖZELLİĞİ

Söz konusu eğitimimiz, bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. APED uzmanlarınca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ

·    Lider Kimdir ve Neden Önemlidir?

·    Liderlik Yaklaşımları

·    Kişisel Özellikler Teorisi

·    Davranışsal Teoriler

·    Koşulsallık Teorileri

·    Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

·    Liderlerin Belirleyici Özellikleri Nelerdir?

·    Liderin Bireysel Performansının Yükseltilmesi

·    Liderlik Niteliklerini Geliştirmek

·    Liderlik Davranışlarına Sahip Olmak

·    Başkalarına Liderlik Etmek

·    Davranış Geliştirme Süreci

·    İstenilen Davranışın Öğretilmesi

·    Liderin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması

·    Çalışma Hayatında Duygusal Zekâdan Faydalanma

·    Risk Üstlenmek

·    Yetkinin Ve Sorumluluğun Devredilmesi

·    Liderlerin Yetki Devri Konusunda Risk Altına Girebilme Yetenekleri

·    Karar Vermenin Zor Tarafları

·    Liderin Kararlarının Gücü

·    Yönetim Planlaması Yapmak

·    Strateji Planlamak

·    Zamanı Etkili Kullanmak

·    Fikir Zenginleştirme

·    Sorumluluklar Yaratma

·    Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma

·    Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma

·    Ekip Üyelerine Karşı İç Müşteri Anlayışı Yaratma

·    Görevlendirme Teknikleri

·    Ekip Çalışması Planlama

·    Aciliyet - Önem Yönetimi

·    Liderlik Sitili Yaratma

·    Liderlik İmajı ve Beden Dilinin Etkin Kullanımı

·    İlk Etki

·    Kalıcı Etki

·    Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama

·    Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme

·    Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme

·    Profesyonel Takım Ruhu Yaratma

·    Profesyonel Takım Lideri Olma

·    Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması

·    Diyalektik Yönetim İlkelerinden Faydalanma

·    Her Çalışanı Farklı Bir Birey Olarak Görme

·    Yönetimde Yaratıcı Olma

·    Çalışan İletişimi İle İlgili İpuçları

·    Yönetim Süreci Aşamaları

·    Araştırma 

·    Hazırlık

·    Toplantı

·    İtirazların Giderilmesi

·    Plan

·    Uygulama

·    İzleme

·    Denetim

·    Önlem

·    Yeniden Planlama İçin Veri Yönetimi

·    Yeniden Planlama / Planı Geliştirme

·    Liderlikte Maliyet Düşürücü Faktörler

·    Maliyet Düşürücü Faktörlerin Çalışanların Etkileşimine Dayandırılması

·    Liderlik Uygulaması İle Verimliliğin Artırılması Yöntemleri

·    Liderlikte Teknik Bilgi - Beceri Havuzu Oluşturma

·    İş Alışkanlıklarının Yıkılması

·    Liderliğin Kalite Ve Müşteri Hizmetlerine Etkileri

·    Kişisel Gelişime Liderin Katkısı

·    Liderin Değerlendirici Rolü

·    Liderin Etkili Değerlendirmesinin Önemi

·    Etkili Değerlendirmenin Anahtar Prensipleri

·    Sorun Çözücü Lider

·    Biz: Ben’den Daha Güçlü Bir Duygu Yaratmak

·    Lider: Sorun Çözdüren Adam

·    Liderin Katkısı: Birlikte Büyüme Etkisi

·    Liderin Görevi: Herkesin Kazanacağı Çözümler Üretmek

·    Duygusal Zekaya Hükmetmek

·    Başarı Odaklılık

·    Motivasyon Nedir?

·    Motivasyon Yaklaşımları

·    Kuruluş Açısından Motivasyonun Önemi

·    Bireysel Açıdan Motivasyonun Önemi

·    Motivasyon Yönetimi Nedir?

·    Çalışanlar Nasıl Motive Edilebilir

·    2x2 = 4’ten Daha Fazla Etmeli: Sinerji Yaratmak

·    Empatik Yönetim Tarzı Oluşturma

·    Lider: Sempatik Kişilik – Bir Dost Olma

·    Kazanan Lider: Mutlu Şirket – Mutlu Son

 

KATILIMCI PROFİLİ

Kendisine bağlı elemanları olan her kademedeki yönetici ve uzmanlar.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saat

KATILIM KOŞULLARI

·         Öğle yemekleri, çay-kahve, meşrubat, diğer ikramlar ve eğitim malzemeleri ile otopark hizmeti şirketimizce karşılanacak olup, ücrete dahildir.

·         Aynı şirketten 3-5 (üç-beş) kişi katılımlarda % 5; 6-9 (altı-dokuz) kişi katılımlarda % 7; 10 (on) kişi ve üstü katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

·         Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.

·         Kesin kayıt için Eğitim Talep Formunu doldurup e–mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

·         Artı Performans, önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da eğitim salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

 

 

Bize Ulaşın   : www.artiperformans.com
Bilgi için : bilgi@artiperformans.com

 

Artı Performans’tan haberler için tıklayınız.